21.12.2018

Antalet utländska examensstuderande sjönk till följd av terminsavgifterna, men antalet sökande är på väg att stiga igen

Webbnyhet

Antalet utländska examensstuderande som inledde sina studier vid högskolor i Finland sjönk år 2017 med en fjärdedel jämfört med föregående år. Mest minskade antalet studerande som kommer från ett land utanför EU och EES och som från och med hösten 2017 ska betala terminsavgift för studier i Finland. De nya terminsavgifterna medförde också att antalet sökande samma år var mindre än tidigare. Det verkar ändå som att situationen håller på att förbättras, då antalet sökande till utbildningar hösten 2018 var på samma nivå som året innan terminsavgifterna togs i bruk.

År 2017 inledde drygt 4 150 nya utländska studerande sina högskolestudier i Finland. Det är en minskning på en fjärdedel från 2016, då antalet utländska studerande var 5 500. Mest sjönk antalet studerande som inledde magisterstudier, de var 37 % färre 2017 än året innan. Antalet examensstuderande vid yrkeshögskolorna minskade med 17 %.

Sammantaget hade de finländska högskolorna 20 362 utländska examensstuderande. Det är 700 studerande färre än föregående år, en minskning som gäller såväl yrkeshögskolorna som universiteten. De utländska studerandena utgör cirka 7 % av alla högskolestuderande i Finland, vilket fortfarande är aningen mer än i OECD-länderna i genomsnitt (5,7 % år 2016).

Endast en fjärdedel av utländska examensstuderande är från EU och EES

Bland alla utländska examensstuderande vid finländska högskolor kommer endast 24 % från EU och EES. Av dem som inledde sina studier år 2017 var 28 % medborgare i ett EU- eller EES-land, vilket är dryga 10 procentenheter fler än året innan. Det innebär att den minskning som skett i antalet utländska studerande i sin helhet gäller studerande som kommer från ett land utanför EU och EES.

De finländska universiteten har aningen fler asiatiska studerande än genomsnittet. Vid yrkeshögskolorna är antalet afrikanska studerande i sin tur aningen högre. På längre sikt har det skett en minskning i andelen studerande från Europa och Afrika, samtidigt som andelen studerande från Asien har ökat.

Till Finland kommer flest studerande från Ryssland, Vietnam, Kina och Nepal. Antalet studerande från Vietnam har ökat kraftigt fram till år 2017, likaså har också antalet studerande från Nepal och Ryssland ökat. Däremot har antalet kinesiska studerande minskat under en längre tid. Bland utländska studerande som inledde sina studier 2017 var det endast antalet nepalesiska studerande som inte förändrades i förhållande till tidigare år. Antalet vietnamesiska studerande minskade mest, de var nu mer än hälften färre än året innan.

Andelen utländska sökande till högskolorna ökar igen

Hösten 2017 var antalet utländska sökande till högskoleutbildningar färre än året innan. På hösten 2018 ökade antalet sökande till samma nivå som året före terminsavgifterna togs i bruk. Samtidigt ökade också antalet utländska studerande som blev antagna och som tog emot sin studieplats, även om de fortfarande var färre än hösten 2016.

Av de sökande till yrkeshögskolorna var 16 % medborgare i ett EU- eller EES-land, medan motsvarande siffra bland de sökande till universiteten var 15 %. Bland dem som blev antagna till en utbildning var EU- och EES-medborgarnas andel högre: de utgjorde 20 % av dem som blev antagna till en yrkeshögskola och 22 % av dem som kom in vid ett universitet. Bland utländska sökande har andelen medborgare i ett EU- eller EES-land inte ökat till följd av terminsavgifterna utan snarare minskat en aning.

Av de sökande till yrkeshögskolorna är 43 % från Asien, 29 % från Afrika och 23 % från Europa, då man räknar med både EU- och EES-länder och övriga. Vid universiteten är motsvarande siffror 37 %, 27 % och 21 %.

De sökande från Asien och Europa har större framgång i urvalsproven än de sökande från Afrika och blir oftare antagna till utbildningar. Bland de utländska studerandena som blev antagna till utbildningar vid finländska yrkeshögskolor var 48 % från Asien, 16 % från Afrika och 31 % från Europa. Vid universiteten var motsvarande siffror 44 %, 8 % och 31 %.

Av utländska sökande till yrkeshögskolorna var de flesta från Nepal, Bangladesh och Nigeria. Av dem som sökte till universiteten kom de flesta från Nigeria, Pakistan och Ghana. Av sökande från Vietnam, Kina och Ryssland blev ungefär hälften antagna till en utbildning.

Mer statistisk om utländska sökande och studerande vid finländska högskolor:

Antalet utländska examensstuderande som inledde sina studier vid högskolor i Finland sjönk år 2017 med en fjärdedel jämfört med föregående år. Mest minskade antalet studerande som kommer från ett land utanför EU och EES och som från och med hösten 2017 ska betala terminsavgift för studier i Finland. De nya terminsavgifterna medförde också att antalet sökande samma år var mindre än tidigare. Det verkar ändå som att situationen håller på att förbättras, då antalet sökande till utbildningar hösten 2018 var på samma nivå som året innan terminsavgifterna togs i bruk.

 

FacebookTwitterYouTube