10.12.2018

Aware and Active stöder interkulturellt samarbete

Projektet Aware and Active, finansierat av Erasmus+-programmet, samlar unga till interkulturell dialog. På internationella dagen för mänskliga rättigheter, 10 december, delar unga från olika länder sina erfarenheter av jämlikhet, pluralism och mänskliga rättigheter.

Projektet Aware and Active har som mål att främja interkulturell dialog, mediekompetens och aktivt medborgarskap samt förebygga rasism, hatretorik, våld och uppkomsten av extremism.

– Deltagarna vill berätta hur lokala ungdomar, invandrare och flyktingar arbetar tillsammans för ett jämlikt och öppet samhälle, beskriver Kati Inkinen, programsakkunnig för ungdomssektorn inom EU-programmet Erasmus+.

I Finland har Aware and Active-workshoppar hållits i Helsingfors, Åboregionen, Tusby, Joensuu och Kajana. På workshopparna har ungdomarna utformat budskap som är viktiga för dem och som de vill förmedla till sin närmiljö.

– Vårt budskap var att man ska lära känna en människa bättre och att ingen får dömas utifrån sitt utseende, säger Said Sahinovic som i våras deltog i en workshop i Nådendal och var med och planerade en mångkulturell fotbollsturnering som förverkligades senare.

Mohamed Yasin deltog i en workshop i Helsingfors och säger att han lärde sig mycket om teamarbete. Yasin och hans gruppkamrater från sju olika länder utvecklade idén till konceptet Food for Peace som genomfördes i samband med volontärmässan på Gamla studenthuset i Helsingfors.

– Italienskt, indiskt, franskt, somaliskt, irakiskt … Vi delade ut mat från olika länder till människor och diskuterade samtidigt med dem om fred och olika kulturer. Det var roligt att bli bekant med okända, berättar Yasin.

Ungas röst blir hörd på internationella dagen för mänskliga rättigheter

På internationella dagen för mänskliga rättigheter 10.12.2018 arrangerar unga från olika länder samtidigt lokala evenemang inom ramen för projektet och delar egna erfarenheter av jämlikhet, pluralism och mänskliga rättigheter på sociala medier. Lokala aktörer inom ungdomssektorn kan också presentera sitt eget arbete.

– Det här är en möjlighet att föra fram era egna erfarenheter och värderingar kring invandring, ungdomsarbete och mänskliga rättigheter. Tillsammans kan vi göra ungdomsarbete och mänskliga rättigheter till ett av de mest omtalade ämnena på Twitter, sporrar Inkinen.

Erfarenheter och värderingar kan delas på sociala medier med hashtaggen #YoungTogether.

Projektet Aware and Active pågår från december 2016 till december 2019. I projektet deltar de nationella Erasmus+-programkontoren i Estland, Finland, Italien, Makedonien, Slovenien och Österrike. Utbildningsstyrelsen är nationellt programkontor för Erasmus+ i Finland.

Närmare information

Projektet Aware and Active, finansierat av Erasmus+-programmet, samlar unga till interkulturell dialog. På internationella dagen för mänskliga rättigheter, 10 december, delar unga från olika länder sina erfarenheter av jämlikhet, pluralism och mänskliga rättigheter.

 

FacebookTwitterYouTube