28.6.2018

Den nya lagen om småbarnspedagogik godkänd – preciseringar i grunderna för planen för småbarnspedagogik

Den nya lagen om småbarnspedagogik godkänd Riksdagen godkände på onsdagen den nya lagen om småbarnspedagogik. På hösten kommer Utbildningsstyrelsen att inleda arbetet med att uppdatera grunderna för planen för småbarnspedagogik. Lagen träder i kraft den 1 september.

I lagen lyfter man nu tydligare fram barnets intresse som utgångspunkt i ordnandet av småbarnspedagogik och personalens behörighetskrav preciseras. Lagen innebär att en del preciseringar görs i grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Regeringen har reserverat totalt 28 miljoner euro för utvecklandet av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken under 2018–2021.

Informationsgången mellan småbarnspedagogiken, myndigheterna och hemmen underlättas

Genom lagändringen tas småbarnspedagogikens informationsresurs Varda i bruk. Med hjälp av Varda kan man samla aktuell och jämförbar information om ordnandet av småbarnspedagogik i Finland för olika myndigheters bruk.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för upprätthållandet av informationsresursen Varda och publicerar under hösten 2018 föreskriften och anvisningen om den information som ska lagras i Varda. Utbildningsstyrelsen ansvarar för de tillstånd som behövs för att använda informationen i Varda. Insamlingen av information börjar i januari 2019.

Ytterligare information i undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Riksdagen godkände den nya lagen om småbarnspedagogik 27.6. På hösten kommer Utbildningsstyrelsen att inleda arbetet med att uppdatera grunderna för planen för småbarnspedagogik.

 

FacebookTwitterYouTube