5.11.2018

En miljon euro att söka för utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen

Webbnyhet

Tyngdpunkterna för statsunderstödet är uppdatering av kvalitetsledningssystemen, kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplats, att dela och använda sig av respons samt peer-learning mellan utbildningsanordnarna och stärkande av kvalitetskulturen. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 27.11.2018.

Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd för utvecklingen av kvaliteten i yrkesutbildningen. Med statsunderstödet stöder man utbildningsanordnarna i att uppnå målen för den nya lagstiftningen i kvalitetsledningen, inkl. utvecklingen av kvalitetsledningssystemet.

Statsunderstöd kan beviljas till projekt, där man

  • uppdaterar kvalitetsledningssystemet, så att det svarar mot målen för den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen
  • utvecklar kvalitetsledningen för utbildning som ordnas på en arbetsplats
  • delar och använder information som samlats in via responssystem och utvecklar verksamheten utifrån responsen
  • stärker peer-learning mellan utbildningsanordnarna och kvalitetskulturen.

Projekten genomförs i samarbetsnätverk, där olika utbildningsanordnare medverkar på ett mångsidigt sätt. Nätverket kan ansöka om understöd för utvecklingsverksamhet som omfattar en eller flera tyngdpunkter.

Utbildningsanordnarna kan söka om understöd fram till 27.11.2018.

Mer information

Undervisningsrådet Leena Koski, tfn 029 533 1106,
Undervisningsrådet Riikka Vacker, tfn 029 533 1215, .

Vid tekniska frågor, vänligen ta kontakt per e-post:

Tyngdpunkterna för statsunderstödet är uppdatering av kvalitetsledningssystemen, kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplats, att dela och använda sig av respons samt peer-learning mellan utbildningsanordnarna och stärkande av kvalitetskulturen. Utbildningsanordnarna kan ansöka om understöd fram till 27.11.2018.

 

FacebookTwitterYouTube