15.6.2018

En nätbaserad serviceplattform åt Europass

Webbnyhet

Europeiska unionens Europass-system, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform, då man övergår från ett dokumentbaserat system till en nätbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgarna ett mångsidigt urval av verktyg och tjänster både för arbetssökning och studier. Utvecklingsarbetet genomförs etappvis så att den nya serviceplattformen införs i slutet av 2019.

Europass är en personlig dokumenthelhet som samlar ihop individens kompetens, arbetserfarenhet, studier och examina till en tydlig och internationellt jämförbar helhet. Europass utvecklades tidigare för att stödja sökning av arbets- och studieplatser i Europa, där det förekommer skillnader mellan utbildningssystemen i de olika länderna. Det är lättare för dem som väljer studerande eller arbetstagare att bedöma sökandenas kunskaper, färdigheter och kompetens med hjälp av Europass-dokument. De mest centrala dokumenten är den gemensamma europeiska mallen för CV samt bilagor till examensbetyg.

Europass har haft miljontals användare och under resan har systemet utvecklats enligt användarnas behov. Användarfokus utgör grunden även för de kommande ändringarna.

På den nya Europass-serviceplattformen kommer det bl.a. att finnas information om studiemöjligheter, examina och referensramar för examina samt om möjligheter att erkänna kunskaper och examina. Dessutom kommer en gemensam mall för CV vara tillgänglig, liksom även andra verktyg som kan användas till att beskriva de färdigheter och examina som förvärvats genom arbete och studier, men även genom internationell mobilitet och volontärarbete. Dessutom får Europass-tjänsten även verktyg som gör det lättare att beskriva och utvärdera kunskaper. De som använder tjänsten kan själva spara och administrera sina uppgifter.

Det nya Europasset är också kopplat till EU:s andra verktyg och tjänster som gäller arbetsmarknaden och utbildningssystem, såsom EURES-portalen. Därmed säkerställer man bättre tjänster för medborgarna.

Europass-systemet togs i bruk i Finland 1.1.2005. Utbildningsstyrelsen har koordinerat tillämpningen av Europass i Finland ända från början och fortsätter fortfarande med uppgiften. Utbildningsstyrelsen svarar för genomförande, utveckling och information om Europass i Finland.

Beslutet om det nya Europass-systemet ingår i den nya kompetensagendan för Europa som presenterades i juni 2016.

Ytterligare information

Europass webbplats

Europeiska unionens Europass-system, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform, då man övergår från ett dokumentbaserat system till en nätbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgarna ett mångsidigt urval av verktyg och tjänster både för arbetssökning och studier. Utvecklingsarbetet genomförs etappvis så att den nya serviceplattformen införs i slutet av 2019.

 

FacebookTwitterYouTube