25.9.2018

En verksamhetskultur som stärker delaktigheten skapar grunden för ett gott samarbete mellan hem och skola

Webbnyhet

Hem och Skola-dagenDen riksomfattande Hem och Skola-dagen firas i grundskolor, förskolor och daghem den 28 september. Under dagen ordnas evenemang och gemensamma aktiviteter för att föräldrarna ska kunna ta del i barnens skol- och daghemsvardag samt diskutera frågor kring lärande. I år har Hem och Skola-dagen tackkulturen som tema.

Samarbetet mellan hemmet och skolan eller daghemmet har fått en allt starkare ställning i de nya läroplanerna och planerna för småbarnspedagogiken. Därför ska läroanstalterna bygga upp ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna.

– Samarbetet mellan hemmet och skolan eller daghemmet är viktigt från första dagen. Det ska ses som en helhet, där samarbetet kan ha olika former och funktioner i olika skeden. I samarbetet mellan hem och skola är utgångspunkten barnets och elevens goda, trygga vardag och att stöda motivationen att lära sig. Ett gott samarbete bygger på delaktighet, förtroende, uppskattning och förmåga att lyssna, säger Ulla Laine, chef för enheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen.

Utöver de traditionella föräldramötena och årliga utvärderingssamtalen behövs också evenemang som skapar gemenskap och delaktighet, det visar responsen av både föräldrar och skolor. I anslutning till de gemensamma aktiviteterna kan man på ett naturligt sätt diskutera frågor som gäller skolgemenskapen och barnens och de ungas lärande och uppväxt. Dagens målsättning är att erbjuda föräldrarna tid och möjlighet att bekanta sig med barnets skolomgivning, lärare och skolkompisar samt andra föräldrar.

I pressmeddelandet av Förbundet Hem och Skola kan du läsa mer om hur skolorna kommer att fira dagen. Se också vilka skolor och daghem som redan anmält sitt deltagande.

I år har Hem och Skola-dagen tackkulturen som tema. På videon påminner neuropsykolog och forskningsledaren Åse Fagerlund från Folkhälsan om vilken styrka positiv respons har:
https://www.youtube.com/watch?v=Ce-CrYVPoLA

Hem och Skola-dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Finlands Kommunförbund, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto. Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

www.hemochskola.fi/dagen
#hemochskoladagen

Den riksomfattande Hem och Skola-dagen firas i grundskolor, förskolor och daghem den 28 september. Under dagen ordnas evenemang och gemensamma aktiviteter för att föräldrarna ska kunna ta del i barnens skol- och daghemsvardag samt diskutera frågor kring lärande.

 

FacebookTwitterYouTube