8.11.2017

Ett finländskt eTwinning-projektet har belönats som det bästa i Europa

Läraren Katja Wide vid Mattlidens skola i Esbo har belönats för det bästa eTwinning-projektet 2017 i Europa.

Katja Wide som arbetar som lärare vid Mattlidens skola i Esbo belönades för eTwinning-projektet Aprendemos el español con el fútbol som hon genomförde tillsammans med sina franska samarbetspartner. Wide tog emot priset eTwinning European Prize 2017 på den årliga eTwinning-konferensen som ordnades 26–28.10.2017 på Malta.

Syftet med eTwinning-projektet som genomfördes av Wide var att utveckla elevernas språkfärdigheter och kreativitet genom fotboll.

– Eleverna presenterade sig med fotbollsavatarer, skrev artiklar om fotbollsspelare, gjorde frågesporter, spelade fotboll och kommenterade fotbollsspel. Allt skedde på spanska. Vårt mål var att eleverna skulle få använda både muntlig och skriftlig spanska samt bekanta sig med olika digitala verktyg. Vi tyckte att det är motiverande att få arbeta med ett tema som verkligen intresserade eleverna, beskriver Wide.

Problemlösning i europeiskt samarbete

På konferensen på Malta fokuserade man särskilt på hur eTwinning kan förbättra skolornas förmåga att möta tre problem som försvårar studierna: kulturella skillnader, inlärningssvårigheter och geografiska hinder. Förutom Wide deltog i konferensen lärarna Lea Smolander, Ritva Metso, Esa Liukkonen och rektorn Ari Pippuri från Kärpäsen koulu i Lahtis. Smolander och Metso fick i våras på Interaktiv teknik i utbildningen-dagarna (ITK) ett pris för det bästa nationella eTwinning-projektet 2017 My Virtual Trip to Italy.

– Elever i Finland och Italien planerade en virtuell resa till sin projektpartner. Lokala elever var virtuella guider. Höjdpunkter var live-besök på partnerskolan via eTwinning LIVE Netmeeting och en inbjudan till Italiens ambassad i Helsingfors för att möta ambassadören och Italiens längdåkningslandslag, beskriver Smolander och Metso sitt projekt.

eTwinning ger anställda vid europeiska skolor möjlighet att vara i kontakt med varandra och samarbeta internationellt. eTwinning främjar skolornas samarbete via informations- och kommunikationsteknik genom att erbjuda skolorna stöd, verktyg och tjänster. Dessutom erbjuder den lärare möjligheter till gratis fortbildning på nätet. I Finland används eTwinning av cirka 5 800 lärare och i hela Europa av cirka 507 800 lärare.

Mer information:

Producent Yrjö Hyötyniemi, tfn 029 533 1073
Producent Riikka Aminoff, tfn 0
29 533 1387

Läraren Katja Wide vid Mattlidens skola i Esbo har belönats för det bästa eTwinning-projektet 2017 i Europa.

 

FacebookTwitterYouTube