28.11.2017

European Schoolnet firade sitt 20-årsjubileum

Webbnyhet

Olli-Pekka Heinonen på konferensen EMINENTNätverket European Schoolnet (EUN) firade sitt 20-årsjubileum vid konferensen EMINENT i Bryssel 15–17.11. I nätverket, som har till uppgift att främja innovativt och digitalt lärande, ingår 31 europeiska undervisningsministerier. Finland representeras av Utbildningsstyrelsen.

Konferensen EMINENT ordnas varje år och temat för årets jubileumskonferens var ”Learning Space, Time and Eco-systems”. Under tre dagars tid fick deltagarna höra många intressanta anföranden och diskussioner ur lärarnas, elevernas, beslutsfattarnas och experternas synvinkel.

Under konferensens öppningsdag hölls huvudanförandet av William Rankin. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen gjorde ett inlägg och betonade bl.a. Finlands högklassiga lärarutbildning och tilltron till lärarnas sakkunskap. Konferensen behandlade också det europeiska projektet MENTEP, som gäller lärarnas självvärdering av den pedagogiska digitala kompetensen. Utbildningsstyrelsen deltar som finländsk partner i projektet.

Under konferensen presenterades European Schoolnets jubileumspublikation Open Book of Educational Innovation. Publikationen innehåller innovativa metoder och modeller som har samlats in på olika håll i Europa. Finland bidrar med sex innovationer.

Under konferensen offentliggjordes också publikationen Driving Innovation in Education som ger en översikt av European Schoolnets utveckling och framgångar under dess 20-åriga historia. I publikationen presenteras också nätverkets nya prioriteringar i utvecklingsarbetet.

Mer information om European Schoolnet

Undervisningsrådet Jukka Tulivuori, tfn 029 533 4260,
Överinspektör Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107,
Direktör Gun Oker-Blom, tfn 029 533 1138,

Mer information om projektet MENTEP

Projektkoordinator Tuula Nousiainen, tfn 029 533 1536,

Nätverket European Schoolnet (EUN) firade sitt 20-årsjubileum vid konferensen EMINENT i Bryssel 15–17.11. I nätverket, som har till uppgift att främja innovativt och digitalt lärande, ingår 31 europeiska undervisningsministerier. Finland representeras av Utbildningsstyrelsen.

 

FacebookTwitterYouTube