18.10.2018

Europeiska kommissionen ger Finland beröm för medborgarfostran

Webbnyhet

I en färsk uppföljningsrapport fäster Europeiska kommissionen uppmärksamhet vid att Finland har ett heltäckande sätt att förverkliga medborgarfostran. Medborgarfostran ingår i undervisningen av samhällslära i grundskolan och i gymnasiet. Den är också en del av de mångsidiga kompetenser som är integrerade i undervisningen av andra läroämnen.

Antalet lektioner i samhällskunskap är större i Finland än i de andra EU-länderna. Endast i Estland och Luxemburg är antalet lika stort. Kommissionen ser det också som positivt att målsättningen med övriga aktiviteter i skolan också är att förbereda elever och studerande att bli delaktiga och aktiva medborgare.

Rapporten lyfter även fram de finländska ungdomarnas goda medborgarfärdigheter. Detta framgår av ICCS-undersökningen (International Civic and Citizenship Education Study) som genomfördes 2016, där de finländska åttondeklassarna kom på fjärde plats bland 24 länder.

Bild: Index of student's civic knowledge in selected EU member states

Brister finns också. Även om den socioekonomiska bakgrunden inte hade en så stor inverkan på de ungas medborgarfärdigheter i Finland, hade invandrarbakgrund en större inverkan än i andra länder. I Finland var de ungas deltagande i samhälleliga aktiviteter också litet jämfört med de andra länderna.

Mer information:

Education and Training Monitor 2018

I en färsk uppföljningsrapport fäster Europeiska kommissionen uppmärksamhet vid att Finland har ett heltäckande sätt att förverkliga medborgarfostran. Medborgarfostran ingår i undervisningen av samhällslära i grundskolan och i gymnasiet. Den är också en del av de mångsidiga kompetenser som är integrerade i undervisningen av andra läroämnen.

 

FacebookTwitterYouTube