2.5.2016

Finlands hundraårsjubileum i skolor och läroanstalter

Webbnyhet 2.5.2016

Utbildningsstyrelsen har publicerat en Finland 100-guide för lärarna och hoppas att skolorna och läroanstalterna inspireras av hundraårsjubileet och uppmärksammar det så mångsidigt som möjligt.

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. År 2017 firar vi att Finland varit självständigt i 100 år, och året är vår generations viktigaste jubileumsår. Även under svåra tider har vi byggt vårt land och tagit gemensamma beslut. Under hundra års tid har vi lyckats skapa och upprätthålla ett stabilt och demokratiskt samhälle. Med jubileumsårets tema Tillsammans vill vi uppmuntra alla skolor och läroanstalter att fira jubileet tillsammans. Vi vill också uppmuntra alla att lära sig mera om Finlands historia och nutid samt att skapa en gemensam framtid för Finland i en värld som präglas av allt större mångfald.

Utbildningsstyrelsen hoppas att skolorna och läroanstalterna inspireras av hundraårsjubileet och uppmärksammar det så mångsidigt som möjligt i undervisningen i de olika läroämnena och i sin övriga verksamhet under läsåret 2016–2017 och hösten 2017. I förberedelserna inför jubileumsåret vill vi lyfta fram det fria och demokratiska medborgarsamhällets betydelse och möjligheter samt styrkan i kultur och kreativitet.

Det självständiga Finlands historia och nutid och medborgarsamhällets utveckling är teman som kan behandlas inom ramen för läroplanerna för grundskolorna och gymnasierna, i synnerhet i läroämnena historia och samhällslära men också i bland annat modersmål och litteratur, bildkonst, geografi och musik. Inom den grundläggande utbildningen lämpar sig hundraårsjubileet utmärkt som ett helhetsskapande, mångvetenskapligt lärområde. I gymnasierna är jubileet ett lämpligt tema inom temastudierna eller temaområdena. Inom yrkesutbildningen finns det också utmärkta möjligheter att uppmärksamma jubileet. Det är samtidigt viktigt att försöka stärka samarbetet med närmiljön, museer, medborgarorganisationer, företag, medier och andra möjliga aktörer.

Utbildningsstyrelsen har publicerat en Finland 100-guide för lärarna. Mer information om evenemangen under jubileumsåret ger statsrådets kansli på sin webbplats.

Jubileumsåret inleds den 1 januari 2017 med nyårstalet av republikens president. I projektet Vårt gemensamma arv, som startar på trettondagen, deltar också de lokala museerna. Under några temaveckor 16–27.1.2017 besöker riksdagsledamöterna skolor och läroanstalter i sina valkretsar för att träffa unga och utbyta tankar med dem om Finlands framtid. Temaveckorna bär namnet Riksdagsledamöter besöker skolor. Storsatsningen Konsttestarna som ordnas av Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden ger alla elever i årskurs 8 möjlighet att bevista två olika kulturevenemang.

Videoklippstävlingen Yrken 100 år–det förflutna, nutid och framtid! har redan inletts och pågår till slutet av år 2016. Tävlingen arrangeras av Utbildningsstyrelsen och är riktad till yrkesutbildningen.

Finland 100-guide för lärarna

Webbplatsen SuomiFinland100

Mer information om jubileumsåret:
Undervisningsrådet Kristina Kaihari ( )
Specialsakkunnig Jan Hellgren ( )

Utbildningsstyrelsen har publicerat en Finland 100-guide för lärarna och hoppas att skolorna och läroanstalterna inspireras av hundraårsjubileet och uppmärksammar det så mångsidigt som möjligt.

 

FacebookTwitterYouTube