31.8.2018

Finländska skolor kandidater för europeiskt idrottspris

Webbnyhet

Tre finländska skolor är kandidater för Europeiska kommissionens #BeActive-pris. Kandidaterna är skolorna Jyrängön koulu i Heinola, Minna Canthin koulu i Kuopio samt Onkilahden yhtenäiskoulu i Vasa.

Jyrängön koulu har genom ett långsiktigt utvecklingsarbete lyckats med att avsevärt öka motion och aktivitet bland sina elever under skoldagen samt hela skolgemenskapens (elevernas och personalens) välbefinnande. I skolan har man utarbetat handlingsmodeller som sedan införts aktivt runt om i Finland och även utomlands.

På skolan Minna Canthin koulu för årskurs 7–9 har man ökat välbefinnandet i skolvardagen genom att satsa på motion under rasterna. Genom funktionella arbetssätt har man infört mer motion under lektionerna, och elever utbildas årligen till rasthandledare. Ungdomarna har handlett rastverksamhet såväl på den egna skolan som på idrottsevenemang på lågstadier och daghem.

Onkilahden yhtenäiskoulu har ordnat mångsidiga och varierande utmaningar och evenemang så att verksamheten ska nå en så stor elevgrupp som möjligt, oberoende av bakgrund och nivå. I den mångkulturella skolan får även Action-verksamheten en stor mängd elever att röra på sig. I verksamheten har bland annat ingått motion på raster, pausgymnastik med instruktörer i klasserna samt möjligheten att röra på sig i gymnastiksalen under lektionerna.

Europeiska idrottsveckan ordnas i slutet av september

#BeActive-priset är en del av Europeiska idrottsveckan som ordnas 23–30.9.2018. Veckan är ett initiativ av Europeiska kommissionen för att öka motionen i Europa. I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkten för Europeiska idrottsveckan och i Finland ligger veckans fokus på motion bland barn och unga. Ledande sakkunnig Terhi Liintola gläder sig över att elevernas delaktighet är stark i de skolor som utsetts som kandidater.

– Eleverna deltar i såväl planeringen som genomförandet av verksamheten, berättar Liintola.

Genom prisbelöning vill kommissionen synliggöra att Europeiska idrottsveckan sker lokalt samt lyfta fram den bästa praxisen på olika håll i Europa. Kommissionen väljer vilka av kandidaterna som går vidare till final och vinnaren belönas senare på hösten på #BeActive-galan i Sofia. I kommissionens kriterier betonas särskilt kreativitet, kostnadseffektivitet och genomslagskraft. Europeiska idrottsveckan genomförs med stöd av Erasmus+-programmet. Erasmus+-programmet stöder även internationella samarbetsprojekt inom sport- och idrottssektorn.

Mer information

Tre finländska skolor är kandidater för Europeiska kommissionens #BeActive-pris. Kandidaterna är skolorna Jyrängön koulu i Heinola, Minna Canthin koulu i Polvijärvi samt Onkilahden yhtenäiskoulu i Vasa.

 

FacebookTwitterYouTube