13.4.2016

Förslag till mottagare av Cygnaeus-priset år 2016

Webbnyhet 13.4.2016

Utbildningsstyrelsen ber om förslag till mottagare av Cygnaeus-priset år 2016.

Cygnaeus-priset delas ut till en privat person eller ett privat samfund för särskilda meriter inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen eller det övriga bildningsväsendet i vårt land.

Vänligen skicka fritt formulerade förslag till mottagare av Cygnaeus-priset år 2016 före 30.4.2016 till Utbildningsstyrelsen, adr. PB 380, 00531 Helsingfors, eller per e-post . Förslagen ska motiveras och i fråga om personkandidater ska meritförteckning, matrikelutdrag eller annan utredning om personens verksamhet bifogas.

Ytterligare information:
Personalutvecklingschef Tuija Heikkinen, tfn 029 533 1165, t

Utbildningsstyrelsen ber om förslag till mottagare av Cygnaeus-priset år 2016.

 

FacebookTwitterYouTube