19.10.2018

Första pris i tävlingen #BeActive Education till Jyrängön koulu

Webbnyhet

Skolan Jyrängön koulu i Heinola har belönats med #BeActive Education-priset 17.10. i Sofia.

I Jyrängön koulu har man med goda resultat gjort fysisk aktivitet till en naturlig del av skoldagen. Av de totalt 69 skolorna som var nominerade i tävlingen kom förutom Jyrängön koulu en irländsk och en tjeckisk skola med i final. Första priset i tävlingen får läraren Anna-Reeta Oksanen att rikta blickarna framåt.

– Vi har redan länge varit med i Skolan i rörelse och sparrat andra skolor och lärare. Första pris i #BeActive Education-tävlingen uppmuntrar oss att bredda vårt synsätt ytterligare, också internationellt. Det får oss att fundera vad vi kan lära oss av våra europiska kollegor och hur våra egna modeller kan spridas till Europa.

I Jyrängön koulu har man sedan 2005 jobbat med att införa fysisk aktivitet i skol- och arbetsdagarna. Då eleverna har rört på sig mer under skoldagarna har deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande förbättrats. Jyrängön koulu har varit med i Skolan i rörelse från pilotskedet 2010-2012. I dag når programmet Skolan i rörelse över 90 % av de finländska kommunerna och eleverna.

#BeActive-priset är en del av Europeiska idrottsveckan som firas 23–30.9.2018 och som är ett initiativ av Europeiska kommissionen för att öka motionen i Europa. Genom prisbelöning vill kommissionen synliggöra att Europeiska idrottsveckan sker lokalt samt lyfta fram den bästa praxisen på olika håll i Europa. I kommissionens kriterier betonas särskilt kreativitet, kostnadseffektivitet och genomslagskraft.

I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkten för Europeiska idrottsveckan och i Finland ligger veckans fokus på motion bland barn och unga. Europeiska idrottsveckan genomförs med stöd av Erasmus+-programmet. Erasmus+-programmet stöder även internationella samarbetsprojekt inom sport- och idrottssektorn.

Mer information

Skolan Jyrängön koulu i Heinola har belönats med #BeActive Education-priset 17.10. i Sofia.

 

FacebookTwitterYouTube