31.10.2018

Gemensamma riktlinjer planeras för digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet börjat planera gemensamma riktlinjer för digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen. Riktlinjerna skapas tillsammans eftersom digitaliseringen gäller alla: utbildningsanordnare, lärare, elever, uppväxtgemenskapen, aktörer på den nationella nivån samt andra utvecklare såsom företag och föreningar.

Digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen framskrider fort. Det förutsätter en gemensam förståelse för och syn på hur digitaliseringen ska förverkligas och utvecklas för elevens bästa. Det är viktigt att var och en känner till digitaliseringen av undervisningen som helhet. Samtidigt behöver alla ta till sig de centrala uppgifter genom vilka var och en kan dra sitt strå till stacken.

– Digitaliseringen av undervisningen är en brokig helhet som är svår at greppa. Den upplevs ofta som en begränsning och en börda, inte som en fördel och en lättnad. Därför är det viktigt att digitaliseringen av den grundläggande utbildningen utvecklas tillsammans i en gemensam riktning, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Riktlinjerna för digitaliseringen ska fungera som ett praktiskt verktyg, där man definierar de lika aktörernas roller och uppgifter som en del av helheten. Det finns många perspektiv på digitaliseringen av undervisningen. I det första utkastet har infrastrukturen, kompetenserna, innehållen och tjänsterna lyfts fram.

– Skolorna har en central roll i att lära ut ny teknologi. Målet med riktlinjerna för digitaliseringen är att stöda ett bättre lärande. Varje elev ska ha likvärdiga möjligheter att framskrida på den digitala lärstigen, säger Heinonen.

Det första utkastet av riktlinjerna för digitaliseringen presenterades på seminariet Yhteiseen suuntaan vai sivupoluille? Opetuksen digitalisaation tilanne 30.11.2018. Utkastet är en diskussionsöppning. Det fungerar som grund då man börjar samla in idéer och tankar om hurdana riktlinjer kunde fungera bäst. Mer information om hur arbetet framskrider och hur man kan delta i utarbetandet av riktlinjerna följer inom kort.

Mer information: Undervisningsrådet Kristian Smedlund,

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet börjat planera gemensamma riktlinjer för digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen. Riktlinjerna skapas tillsammans eftersom digitaliseringen gäller alla: utbildningsanordnare, lärare, elever, uppväxtgemenskapen, aktörer på den nationella nivån samt andra utvecklare såsom företag och föreningar.

 

FacebookTwitterYouTube