22.8.2018

Gemensamt ansvar och praktiska inlärningsupplevelser – Europeiska solidaritetskåren i gång på allvar

Webbnyhet

Det nya EU-programmet som startar i höst, Europeiska solidaritetskåren, öppnar upp möjligheter till volontärarbete, solidaritetsprojekt och arbets- eller praktikplatser för unga. För organisationer ger solidaritetskåren möjlighet till internationalisering och förverkligande av samhällsansvar.

Europaparlamentet och rådet enades i juni 2018 om finansiering av Europeiska solidaritetskåren och stärkandet av dess juridiska struktur. I och med samförståndet kommer Europeiska solidaritetskårens verksamhet att få en egen budget och juridisk ställning som ett nytt EU-program under 2018–2020.

Europeiska kommissionen har som mål att 100 000 ungdomar i hela Europa ska delta i solidaritetsprojekt före slutet av 2020. Budgeten för detta uppgår till cirka 375 miljoner euro.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att verkställa Europeiska solidaritetskåren i Finland.

Den färska inbjudan att lämna förslag öppnar mångsidiga möjligheter att genomföra solidaritet

Europeiska kommissionen gav den 10 augusti ut en inbjudan att lämna förslag för att uppmuntra instanser som är intresserade att ansöka om stöd för Europeiska solidaritetskårens projekt. Finansiering kan sökas av organisationer samt ungdomsgrupper som registrerat sig i Europeiska solidaritetskårens portal.

Inbjudan att lämna förslag öppnar mångsidiga möjligheter för organisationer att genomföra solidaritetsverksamhet. Finansieringen av organisationer öppnar praktik- och arbetsplatser för ungdomar såväl i deras hemland och andra länder samt möjligheter att göra volontärarbete. För ungdomar öppnar inbjudan att lämna förslag också möjligheter att genomföra solidaritetsprojekt i deras hemland.

– Genom att starta den nya inbjudan att lämna förslag som gäller Europeiska solidaritetskåren uppfyller vi vårt löfte om att skapa fler möjligheter för ungdomar att delta i solidaritetsverksamhet. Europeiska solidaritetskåren, som får sin finansiering från EU:s budget, ger en utmärkt grund för ungdomar att lära sig nytt, dela med sig av sina erfarenheter och använda sin energi för det gemensamma goda, säger Günther H. Oettinger, kommissionär som svarar för budget och personal.

Ansökningar ska lämnas in senast 16.10.2018.

Solidaritetsverksamheten stöder uppfyllandet av ungdomsgarantin

Bakom Europeiska solidaritetskåren ligger EU:s önskan att höja solidariteten, eller det gemensamma ansvaret, som en europeisk värdering. Ett annat huvudmål för programmet är att stödja EU-länder i uppfyllandet av ungdomsgarantin genom att erbjuda ungdomarna praktiska inlärningserfarenheter som gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Ungdomar mellan 17 och 30 år kan registrera sig i Europeiska solidaritetskåren i programmets portal. Efter registreringen kan deltagaren själv söka eller bli inbjuden till projekt. För att säkra en trygg och meningsfull erfarenhet för de ungdomar som deltar har man tagit fram kvalitetskrav för verksamheten. Särskild vikt fästs vid att det ska vara genuint möjligt för ungdomar med olika slags bakgrund och i olika livssituationer att delta i solidaritetskåren.

Europeiska solidaritetskåren grundades i december 2016 inspirerat av Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal om Europeiska unionens tillstånd. Därefter har 72 000 ungdomar registrerat sig i solidaritetskåren och av dem har 7 000 deltagit i solidaritetsverksamheten. Hittills har verksamheten fått sin finansiering från olika EU-program, framför allt Europeisk volontärtjänst (EVS).

Mer information

Det nya EU-programmet som startar i höst, Europeiska solidaritetskåren, öppnar upp möjligheter till volontärarbete, solidaritetsprojekt och arbets- eller praktikplatser för unga. För organisationer ger solidaritetskåren möjlighet till internationalisering och förverkligande av samhällsansvar.

 

FacebookTwitterYouTube