19.12.2018

Grunderna för planen för småbarnspedagogik förnyades

Webbnyhet

SmåbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik 19.12.2018. De nya grunderna träder i kraft från och med 1.1.2019. Anordnarna av småbarnspedagogik och de privata serviceproducenterna uppdaterar sina lokala planer för småbarnspedagogik i enlighet med de riksomfattande grunderna. De lokala planerna tas i bruk i augusti 2019.

Grunderna har reviderats så att de motsvarar lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. I och med lagreformen blev småbarnspedagogiken en allt starkare del av utbildningssystemet då kopplingarna till socialvårdslagen ströks från lagen om småbarnspedagogik.

Revideringen av grunderna medförde inga större strukturella förändringar, men grundernas begrepp, källhänvisningar och innehåll har uppdaterats i enlighet med nya lagen. Därtill har man i fråga om barnets plan för småbarnspedagogik preciserat processen kring uppgörandet av barnets plan och dess ansvarsfördelning. Frågor som avgörs på lokal nivå har också preciserats, i synnerhet i kapitel 1 och 2.

I arbetet har man beaktat de diskussioner som förts med anordnarna av småbarnspedagogik och de olika intressegrupperna samt de officiella utlåtandena och kommentarerna som gavs om grunderna på nätet. Därtill har man utnyttjat resultatet av utvärderingen som nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomfört om implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

– Nu är det viktigt att man fortsätter det lokala utvecklingsarbetet som redan har kommit en god bit på vägen. Då de lokala planerna för småbarnspedagogik ska uppdateras är det ett bra tillfälle att utvärdera hur implementeringen av de lokala planerna har lyckats samt att fundera över både vad som har fungerat bra och vad som kunde utvecklas. Tillsammans med regionförvaltningsverkena och NCU ordnar vi även en utbildningsturné om de reviderade grunderna. Vi har också börjat utarbeta stödmaterial för arbetet med planerna för småbarnspedagogik inom familjedagvård och skiftomsorg, berättar specialsakkunnig Kirsi Tarkka.

De reviderade grunderna för planen för småbarnspedagogik finns på Utbildningsstyrelsens webbplats och från och med 15.1.2019 också i tjänsten eGrunder. I början av år 2019 kommer grunderna också till försäljning i Utbildningsstyrelsens nätbutik.

De nya grunderna träder i kraft från och med 1.1.2019. Anordnarna av småbarnspedagogik och de privata serviceproducenterna uppdaterar sina lokala planer för småbarnspedagogik i enlighet med de riksomfattande grunderna. De lokala planerna tas i bruk i augusti 2019.

 

FacebookTwitterYouTube