15.8.2016

Grunderna för planen för småbarnspedagogik sänds för utlåtande

VarhaiskasvatusGrunderna för planen för småbarnspedagogik sänds för utlåtande den 15 augusti 2016. Utlåtande kommer att begäras av anordnarna av småbarnspedagogik samt de centrala samarbets- och intressentgrupperna. Tiden för att ge utlåtande går ut den 5 september 2016. Efter det bearbetar Utbildningsstyrelsens koordineringsgrupp grunderna för planen utifrån utlåtandena. Grunderna fastställs i oktober 2016.

Utbildningsstyrelsen inledde det riksomfattande arbetet med grunderna och med att skapa samarbetsnätverk för ett år sedan, och sedan dess har man samlat in synpunkter på bred front både från sakkunniga och från vårdnadshavare.

– Den öppna webbenkäten hösten 2015, temaworkshopparna på vintern, de många samråden och diskussionerna och responsen på det första utkastet i april 2016 har hjälpt att tydliggöra innehållet i grunderna och fastställa reformens riktning, sammanfattar Kirsi Tarkka, specialsakkunnig.

Du kan bekanta dig med utkastet till de grunder som nu sänds för utlåtande på webbplatsen VASU2017.

Lokala planer för småbarnspedagogik under arbete

De nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik blir färdiga i oktober, och arbetet med de lokala planerna fortsätter i kommunerna. Utbildningsstyrelsen stöder det lokala arbetet genom att ordna flera utbildningstillfällen tillsammans med regionförvaltningsverken i november-december. Datum och ort för utbildningarna finns på webbplatsen VASU2017.

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk den 1 augusti 2017.

Nya vindar inom småbarnspedagogiken

I flera kommuner startar också statsunderstödda utvecklingsprojekt under höstens lopp. För de projekt inom småbarnspedagogik som beviljades statsunderstöd i ansökningsomgången 2016 ordnas en kick off tisdagen den 20 september kl. 13–16. Plats: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors. Mer information

Det nationella utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik inleder sin verksamhet i september. Det inledande seminariet för nätverket hålls onsdagen den 21 september 2016 på Scandic Marina Congress Center. Inbjudan och närmare program skickas senast den 20 augusti till dem som har anmält sig till nätverket. Mer information

Läs om aktuella frågor och evenemang på Utbildningsstyrelsens webbplats VASU2017!

Mer information
Kirsi Tarkka, specialsakkunnig, tfn +358 (0)29 533 1527

Grunderna för planen för småbarnspedagogik sänds för utlåtande den 15 augusti 2016. Utlåtande kommer att begäras av anordnarna av småbarnspedagogik samt de centrala samarbets- och intressentgrupperna. Tiden för att ge utlåtande går ut den 5 september 2016. Efter det bearbetar Utbildningsstyrelsens koordineringsgrupp grunderna för planen utifrån utlåtandena. Grunderna fastställs i oktober 2016.

 

FacebookTwitterYouTube