28.9.2016

Hem och Skola -dagen främjar samarbetet mellan hemmet och skolan

Webbnyhet 28.9.2016

En tredjedel av alla grundskolor i Finland firar 30.9. den riksomfattande Hem och Skola -dagen. Evenemang ordnas också i daghem och gymnasier. Cirka 130 svenskspråkiga skolor deltar i firandet.

Även den finska skolan på Solkusten i Spanien och den finska skolan i Tallinn har anmält sig.

Läroplanen betonar vårdnadshavarnas deltagande

Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen som infördes i höst är vårdnadshavarnas deltagande en viktig del av skolans verksamhetskultur. Hem och Skola -dagen är en utmärkt möjlighet att ta ett steg mot ett närmare samarbete mellan hemmet och skolan. Det främjar även föräldrarnas växelverkan och gemenskap.

Evenemangen på Hem och Skola -dagen brukar locka fler deltagare än vanliga föräldrakvällar. Föräldrarna deltar gärna i aktiviteterna och de medverkar aktivt också i arrangemangen. På morgonkaffe med rektorn kan man prata om aktuella saker, på naturutflykter får alla njuta av samvaron och i läroplansverkstäder får deltagarna ta del av alla nyheter i skolan. Det är lätt att komma till alla evenemang och de erbjuder ett naturligt utrymme för fritt umgänge.

Föräldrarna deltar gärna

Den riksomfattande Hem och Skola -dagen ordnas varje år den sista fredagen i september, men skolorna kan ordna dagen vid en tidpunkt som bäst passar in i deras läsårsprogram. Många skolor ordnar evenemanget på en lördag så att så många föräldrar som möjligt får tillfälle att delta.

Evenemanget behöver inte vara stort. Det går jättebra att ge samarbetet ett extra lyft med en gemensam promenad för föräldrar och lärare före arbetsdagens början, eller genom att familjerna dricker kvällste tillsammans medan solen går ned.

I Hem och Skola -dagen år 2015 deltog uppskattningsvis 120 000 elever, 60 000 föräldrar, 15 000 lärare och nästan 3 000 samarbetspartner och inbjudna gäster från lokala organisationer, företag, myndighetsorganisationer och kommunala organisationer.

Ytterligare information:
Ulla Siimes, Finlands Föräldraförbund, 040 553 0981
Micaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola, 050 336 2016

Hem och Skola -dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Finlands rektorer rf, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Finlands Kommunförbund, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Hem och Skola -dagen får stöd av Penningautomatföreningen.

FOTO: Utbildningsstyrelsen/Antero Aaltonen

Hem och Skola -dagen (på finska)

#hemochskoladagen

En tredjedel av alla grundskolor i Finland firar 30.9. den riksomfattande Hem och Skola -dagen. Evenemang ordnas också i daghem och gymnasier. Cirka 130 svenskspråkiga skolor deltar i firandet.

 

FacebookTwitterYouTube