16.1.2019

Hur kan vi främja klimatansvaret i skolorna och läroanstalterna?

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen deltar den 29 januari i Rondpaus-dagen som koordineras av Sitra. På olika håll i Finland ordnas då diskussioner om hur klimatförändringen kan stävjas.

En betydande mängd organisationer runtom i Finland deltar i Rondpaus-dagen, då man genom Rondpaus-dialoger behandlar stävjandet av klimatförändringen inom samhällets olika delområden. Vid Utbildningsstyrelsens tillställning diskuterar vi hur man i skolorna och läroanstalterna kan behandla klimatförändringen på ett uppmuntrande och effektfullt sätt. Målet för tillställningen är att skapa en uppfattning av vilka faktorer som hindrar och vilka som stödjer möjligheterna att öka förståelsen och kunskapen om klimatansvaret i utbildningen. Vi diskuterar också med vilka åtgärder klimatansvaret kunde bli en del av utbildningssystemet.

– Målet är att diskussionen ska öppna för en mer djupgående diskussion om hur klimatansvaret ska främjas i utbildningen. Resultatet av diskussionen används som underlag för arbetet som görs under 2019 inom Utbildningsstyrelsens resultatprogram Klimatansvar i utbildningen, berättar undervisningsrådet Anne Liimatainen.

De konkreta insikter som dialogerna ger i hand sammanställs på Rondpaus-konceptets webbplats på adressen www.eratauko.fi så att alla kan ta del av dem.

Tillställningen är avsedd för sakkunniga inom utbildning och klimatförändring från undervisningssektorn, förvaltningen, vetenskapssamfundet, företag och organisationer. Det finns plats för 40 deltagare. Du kan anmäla dig fram till 21.1.2019 via webbformuläret.

Ytterligare information:

  • Undervisningsrådet Anne Liimatainen, tfn 029 533 1293,

Utbildningsstyrelsen deltar den 29 januari i Rondpaus-dagen som koordineras av Sitra. På olika håll i Finland ordnas då diskussioner om hur klimatförändringen kan stävjas.

 

FacebookTwitterYouTube