18.1.2019

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda tas i bruk den 6 februari

Webbnyhet

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda tas i bruk onsdagen 6.2.2019. Kommunerna och samkommunerna ska överföra uppgifter till Varda före slutet av april.

I Varda sparas uppgifter om anordnarna av småbarnspedagogik, verksamhetsställena, om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras föräldrar och vårdnadshavare samt om personalen inom småbarnspedagogik. Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet svarar för styrningen av informationsresursen.

Varda tas i bruk i kommunerna och samkommunerna år 2019 och hos de privata aktörerna inom småbarnspedagogik år 2020.

Ibruktagandet av Varda sköts upp med ungefär en månad för att säkerställa Vardas tekniska funktion. Kommuner och samkommuner är skyldiga att föra in uppgifter i Varda från och med 1.1.2019. Den första överföringen av uppgifter ska göras senast 30.4.2019. Därefter följer man det tidsintervall som Utbildningsstyrelsen har slagit fast.

Ytterligare information

Utbildningsstyrelsens kundtjänst:
Lag om småbarnspedagogik (540/2018)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda tas i bruk onsdagen 6.2.2019. Kommunerna och samkommunerna ska överföra uppgifter till Varda före slutet av april.

 

FacebookTwitterYouTube