6.2.2019

Klimatansvar är en kompetens som alla behöver lära sig

Utbildningsstyrelsen ordnade 29.1.2019 en dialog om klimatförändringen. Dialogen var en del av Sitras Rondpaus-koncept och målet var att skapa en uppfattning om de utmaningar och möjligheter som finns i skolor och läroanstalter i fråga om att lära sig klimatansvar. Dialogen var också startskottet för Utbildningsstyrelsens nya resultatprogram Klimatansvaret i utbildningen.

Enligt dialogens deltagare är det bra att känna till naturvetenskapliga fakta om klimatförändringen, men framför allt handlar det om ny kompetens. Deltagarna poängterade att det inte handlar om uppoffringar utan om en ny chans att lära sig att tänka, handla och fungera. I framtiden är klimatansvar kanske en medborgarkunskap, en del vårt yrkeskunnande och en konkurrensfördel.

Enligt diskussionens deltagare kunde vi främja klimatansvaret genom att var och en i sin egen roll funderar på vad man kan göra för klimatet. Det kan vara vardagliga handlingar, till exempel hur man väljer att röra sig, att främja organisationens klimatansvar eller att utöva samhällspåverkan på ett bredare plan.

– Enligt deltagarna är vi nu i en situation där det ofta är unga som lär ut klimatansvar till vuxna, säger programansvarig Anne Liimatainen.

Startskott för nytt resultatprogram

I dialogen funderade man också över vilken roll värdediskussioner har i att lära sig klimatansvar. Deltagarna diskuterade också skolans och läroanstaltens roll och i vilken grad den handlar om att förnya eller reproducera samhällets rådande tänke- och funktionssätt.

Deltagarna ansåg att delaktighet har en central betydelse i främjandet av klimatansvar. Skolans klimatprojekt, klimatdialog i lärarrummet eller klimatansvar i ledarskapet är exempel på hur klimatförändringen kan behandlas i skolor och läroanstalter. Deltagarna hoppades att känslor och kreativitet får ta plats i lärandet. Samarbete med föreningar och företag sågs också som viktigt.

I Dialogen utmanade man också Utbildningsstyrelsen att påbörja sitt eget klimatarbete och väcka diskussion om hur vi bygger upp vårt framtida samhälle.

– Dialogen var ett bra sätt att komma igång och vidga vårt synsätt inför resultatprogrammet Klimatansvaret i utbildningen år 2019. Låt oss också framöver agera tillsammans för att främja klimatansvaret, säger Liimatainen.

I dialogen deltog 29 lärare och andra representanter för utbildningssektorn, föreningsverksamhet, administration och samhällelig påverkan. Samtidigt arrangerades cirka hundra andra klimatdialoger som en del av Rondpausdagen. De konkreta idéerna från diskussionerna samlas för allmänt bruk på Rondpaus-konceptets webbplats.

Mer information

Utbildningsstyrelsen ordnade 29.1.2019 en dialog om klimatförändringen. Dialogen var en del av Sitras Rondpaus-koncept och målet var att skapa en uppfattning om de utmaningar och möjligheter som finns i skolor och läroanstalter i fråga om att lära sig klimatansvar. Dialogen var också startskottet för Utbildningsstyrelsens nya resultatprogram Klimatansvaret i utbildningen.

 

FacebookTwitterYouTube