1.10.2018

Lärare i finska som andraspråk 2018 är Réka Aarnos och Marianne Seppä

Webbnyhet

I år har två lärare valts till årets lärare i finska som andraspråk: Réka Aarnos, lärare i finska som andraspråk vid samkommunen för utbildning i Esboregionen Omnia och Marianne Seppä som är lärare och jobbar med projektverksamhet vid Luksia, samkommunen för utbildning i Västra Nyland.

Réka AarnosValet gjordes utgående från förslag från allmänheten. Kriterier var lärarens engagemang och förmåga att entusiasmera, lärarens meriter inom det pedagogiska utvecklandet av undervisningen i finska som andraspråk och lärarens villighet att dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter till andra lärare. Båda lärarna har främjat utvecklingen av digitala färdigheter hos vuxna invandrare, hos deras lärare och handledare.

– Då målgruppen är invandrare är det mycket viktigt att stärka språkkunskaperna och de digitala kunskaperna samtidigt. Vi har jobbat hårt för det här och det är fint att arbetet får erkännande. Det känns bra och jag är stolt, säger Réka Aarnos.

– Det är en stor ära att bli utnämnd, det visar att det funnits ett verkligt behov för det utvecklingsarbete jag gjort. Finland är ett informationssamhälle där de digitala kunskaperna är en viktig del av integrationen. I mitt arbete har jag velat uppmuntra lärare att integrera digitala färdigheter i undervisningen och handledningen. Speciellt vill jag tacka lärarna och de studerande inom integrationsundervisningen för att de modigt kommit med och utvecklat de möjligheter digitaliseringen för med sig för S2-undervinsingen, säger Marianne Seppä.

Marianne SeppäÅrets lärare i finska som andraspråk offentliggjordes av Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen på de pågående nationella utvecklingsdagarna för lärare i finska som andraspråk. Dagarna samlar över 130 lärare i finska som andraspråk från olika skolstadier i olika delar av Finland. Syftet med dagarna är att informera om aktualiteter inom undervisningen i finska som andraspråk för invandrare.

För valet av årets lärare i finska som andraspråk svarade föreningen för lärare i finska som andraspråk tillsammans med Utbildningsstyrelsen. I tävlingsjuryn fanns representanter för föreningen för lärare i finska som andraspråk, Utbildningsstyrelsen och universitet och läroanstalter i Helsingfors och Jyväskylä.

Mer information:

undervisningsrådet Katri Kuukka, , tfn 029 533 1445
enhetschef, undervisningsrådet Leena Nissilä, , tfn 029 533 1155

I år har två lärare valts till årets lärare i finska som andraspråk: Réka Aarnos, lärare i finska som andraspråk vid samkommunen för utbildning i Esboregionen Omnia och Marianne Seppä som är lärare och jobbar med projektverksamhet vid Luksia, samkommunen för utbildning i Västra Nyland.

 

FacebookTwitterYouTube