15.2.2017

Låt alla språk ljuda!

Webbnyhet 15.2.2017

Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna och läroanstalterna att fira Dagen för hundra språk (Satakielipäivä), som hålls för att hylla vårt hundraåriga Finlands modersmål, flerspråkighet och språkliga rikedom.

Avsikten är att inspirera skolorna till att fira den språkliga och kulturella mångfalden och utmana alla att fundera på språkets betydelse för identiteten, trygghetskänslan och delaktigheten. Dagen erbjuder ett utmärkt tillfälle att granska hur globaliseringen och den internationella migrationen förändrar vår språkliga miljö och gör den mångfaldigare.

Dagen för hundra språk stöder kulturell mångfald och språkmedvetenhet som en del av utvecklandet av verksamhetskulturen i enlighet med läroplansgrunderna. Samtidigt betonar man multilitteracitetens betydelse som en del av mångsidig kompetens och lyfter fram språkfostran. Målet med språkfostran är att utveckla elevernas flerspråkliga kompetens, som består av modersmålen, andra språk och olika dialektala varianter, på olika nivåer. Språkfostran ökar elevernas språkmedvetenhet och användningen av flera språk parallellt.

Under Dagen för hundra språk skapar vi gemensam förståelse för språkens betydelse för allt lärande och funderar på hur språken i skolan kan synliggöras i undervisningen i olika läroämnen, som en del av de mångvetenskapliga lärområdena och genom temadagar och fester. Dagen för hundra språk får oss att ta ställning till på vilket sätt uppskattning för elevernas olika språk och språkfärdigheter syns i lärmiljön och verksamhetskulturen.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolorna att ordna evenemang och jippon som betonar språkens betydelse för lärande, möten och gemensamt skapande. Genom lek, spel och konst kan vi utforska hur språk låter, ser ut, känns och smakar.

Finland är ett flerspråkigt och mångkulturellt land som firar hundra år av självständighet. Vet du hur många språk det talas i Finland? Hur många språk talar du?

Dagen för hundra språk kan firas under festivalen Satakielikuukausi (månaden för hundra språk), som inleds på Internationella modersmålsdagen (21.2) och slutar på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism (21.3). Dagen kan också firas på Europeiska språkdagen 26.9 eller i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileum.

Vi önskar dig en bra dag för hundra språk!

Nyttiga länkar:

Information och bakgrund om språk och språkfostran

Finlands grundlag (17 § Rätt till eget språk och egen kultur)

Diskrimineringslagen (8 § Förbud mot diskriminering, omfattar språklig diskriminering)

Månaden för hundra språk

Språkfostran

Kielisalkku på finska och på svenska

Svenskapolkka

Språkinstitutet

Romaspråket

Samiskan

ECML

Kieliverkosto

Material och metoder

https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku

http://www.maailmankoulu.fi/node/228

http://turunkielitivoli.wikispaces.com/kielireppu

http://www.myllytonttu.fi/

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/suomi-koulut: Ovi auki oppimiseen! http://suomenkielisanootervetuloa.fi

Europeiska rättesnören

Europarådet. 1970. Europarådets kulturkonvention

Europarådet. 1998. Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

Euroroparådet. 2008. Living Together as Equals in Dignity

Europarådet. 2015. The language dimension in all subjects

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:

Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä:
Undervisningsrådet Minna Harmanen: Undervisningsrådet Katri Kuukka: Undervisningsrådet Paula Mattila: Undervisningsrådet Susanna Rajala:

Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna och läroanstalterna att fira Dagen för hundra språk (Satakielipäivä), som hålls för att hylla vårt hundraåriga Finlands modersmål, flerspråkighet och språkliga rikedom.

 

FacebookTwitterYouTube