20.3.2017

Månadens statistik: Finländska examensstuderande utomlands

Webbnyhet 20.3.2017

Antalet finländare som avlägger examen vid en utländsk högskola har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet studerande motsvarar redan antalet studerande vid en större yrkeshögskola eller ett mindre universitet i Finland.

Enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsstatistik studerade nästan 8 000 finländare utomlands läsåret 2015–2016. Drygt 2 500 av dem var första årets studerande.

Storbritannien har länge varit det populäraste studielandet bland finländska examensstuderande: ungefär en fjärdedel av de studerande utomlands studerar i landet. Under se senaste åren har Sverige hunnit ifatt Storbritannien och är redan populärare bland första årets studerande.

Varför blir det allt populärare att åka utomlands för att studera? Vem åker utomlands? Kan Finland locka de studerande tillbaka hit? För att få svar på dessa frågor inledde Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (fr.o.m. 2017 Utbildningsstyrelsen) projektet Finländska examensstuderande utomlands år 2016. I projektets första skede arbetade man fram en profil för finländska studerande utomlands utifrån FPA:s studiestödsstatistik: resultaten presenteras i infografen (på finska) här nedan.

I det andra skedet tillfrågades de studerande om orsakerna till att de åkt utomlands, om deras erfarenheter av studierna och om deras villighet att återvända till Finland. Resultaten från enkäten kommer att redovisas sommaren 2017.

Läs mer om projektet Finländska examensstuderande utomlands

Antalet finländare som avlägger examen vid en utländsk högskola har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet studerande motsvarar redan antalet studerande vid en större yrkeshögskola eller ett mindre universitet i Finland.

 

FacebookTwitterYouTube