19.6.2018

Månadens statistik: Upp till 4 års skillnader i längden på läroplikten mellan europeiska länder

Det finns stora skillnader mellan europeiska länder i hur länge läroplikten varar och hur mycket obligatoriska lektioner som ges i skolorna under läroplikten. Detta framgår av den senaste årliga utredningen från Eurydice, EU:s nätverk för informationsutbyte inom utbildning.

Webbnyhet

Läropliktens längd varierar mellan 8 och 12 år i europeiska länder. I 12 länder omfattar läroplikten utöver grundläggande utbildning minst ett års förskoleundervisning och i 15 länder minst ett år på ett högre andra stadium, som i Finland motsvaras av gymnasium eller yrkesutbildning.

Färre lektioner i finländska skolor än i andra europeiska länder i snitt

I finländska skolor är antalet lektioner mindre än det europeiska genomsnittet. Till exempel är det genomsnittliga timantalet per läsår i skolor för årskurs 7–9 i Europa 857, medan motsvarande antal i Finland är 808.

Källa: Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education 2017/2018

Skillnaderna mellan länder i antalet lektioner är mycket stora i årskurs 7–9. Ytterligheterna är Danmark och Kroatien: danska elever i årskurs 7–9 får nästan dubbelt så många lektioner som kroatiska elever.

När skillnaden mellan det finländska och europeiska genomsnittet omvandlas till 45 minuters lektioner, betyder det cirka 1,5 lektion kortare skoldagar för finländska elever i årskurs 7–9. Det är emellertid svårt att jämföra enbart antalet lektioner och skoldagarnas längd mellan olika länder, eftersom siffrorna inte berättar allt. I vissa länder kan det i lektionerna och skoldagen även ingå sådana uppgifter som skolelever i andra länder får i hemläxa.

I många länder slutar inte skolelevernas dag när den officiella skoldagen tar slut. Särskilt i länder där föräldrarna inte litar på de offentliga skolornas kvalitet är det vanligt att barnen ges privatundervisning efter skoldagens slut.

Ytterligare information

Det finns stora skillnader mellan europeiska länder i hur länge läroplikten varar och hur mycket obligatoriska lektioner som ges i skolorna under läroplikten. Detta framgår av den senaste årliga utredningen från Eurydice, EU:s nätverk för informationsutbyte inom utbildning.

 

FacebookTwitterYouTube