19.12.2016

Nätverksprojektet Bästa kunnande – ansökan om understöd

Webbnyhet 16.12.2016

Undervisnings- och kulturministeriet startar upp ett åtgärdsprogram för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som en del av reformen av yrkesutbildningen under åren 2017-2019. Ansökan är öppen till 23.12.2016 kl. 12.00.

Programmets syfte är att stöda genomförandet av målen för reformen genom att stärka och förnya undervisnings- och handledningspersonalens kunnande. Åtgärdsprogrammet kommer att byggas upp av tre olika delhelheter:
1) nätverksprojekt för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande
2) projekt kring kompetensmärken
3) fortbildning av undervisningspersonalen som stöder genomförandet av reformen.

Med de här åtgärderna stöder man även genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningsforumet.

Utbildningsstyrelsen startar som en del av det ovan beskrivna åtgärdsprogrammet en ansökan om understöd som riktar sig till utbildningsanordnare, för att genomföra ett nätverksprojekt kring bästa kunnande. Nätverksprojektet utgör en del av åtgärdsprogrammet för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande (punkt 1). Projektet genomförs under perioden 2017-2019.

Målet är att starta upp ett projekt, där 5-10 anordnare av yrkesutbildning och alla yrkespedagogiska lärarhögskolor ingår. Projektet kommer att arbeta i aktiv växelverkan med arbetslivet. Projektet räcker tre år. Understödet beviljas till koordinatorn för projektet. Projektet ska inledas i början av år 2017.

Ansökan är öppen till 23.12.2016 kl. 12.00.

Mer information om ansökan på Utbildningsstyrelsens webbplats

Mer information:
undervisningsråden Ingeborg Rask, tfn 029 533 1257 och Helena Öhman, tfn 029 533 1111, Vid tekniska frågor:

Undervisnings- och kulturministeriet startar upp ett åtgärdsprogram för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som en del av reformen av yrkesutbildningen under åren 2017-2019. Ansökan är öppen till 23.12.2016 kl. 12.00.

 

FacebookTwitterYouTube