5.11.2018

Nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset

Webbnyhet

Den nya yrkesutbildningen uppmanar utbildningsanordnarna att utveckla och förnya sin verksamhet. Personalen för undervisningen och studiehandledningen spelar en viktig roll i förändringen. Därför vill vi lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet.

Vi belönar två lärare eller lärarteam som genom sitt eget arbete omvandlar målen för reformen till vardaglig verksamhet i yrkesutbildningen. Lärarna som tilldelas priset

  • samarbetar aktivt med arbetslivet, till exempel arbetar de i nära kontakt med företag, skaffar samarbetspartner, skapar ett långsiktigt och effektivt samarbete med företrädare för arbetslivet och utvecklar arbetstagarnas kunnande inom den egna branschen
  • prövar modigt på nya sätt och former att arbeta på, till exempel undervisning i team och kompanjonlärarskap, mångprofessionellt samarbete och nya former av projekt
  • tar i beaktande olika studerandes mål och behov, skapar genuina individuella studievägar, bemöter de studerande som individer och hjälper var och en att nå sin fulla potential
  • använder sig av digitaliseringens möjligheter, för att utveckla sitt eget och de studerandes kunnande och för att motivera de studerande.

Vi belönar också en studiehandledare som i reformens anda

  • samarbetar aktivt med arbetslivet, till exempel arbetar hen i nära kontakt med företag och skaffar samarbetspartner
  • prövar modigt på nya sätt att arbeta med handledning i karriärplaneringen utifrån de studerandes personliga mål samt handledning inför arbetslivet och fortsatta studier
  • använder sig av nätverk i sin handledning, för att övergången till yrkesutbildningen och från utbildningen till arbetslivet eller fortsatta studier ska ske så smidigt som möjligt.

Vem som helst kan nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset. Nomineringarna kan lämnas in på den digitala blanketten fram till 30.11.2018:

I nomineringen ska det ingå en motivering, en beskrivning eller ett exempel på hur personen eller teamet genom sitt eget arbete har bidragit till att främja genomförandet av reformen.

#Nyayrkesutbildningen-priset delas ut på Educa-mässan i januari 2019. Pristagarna väljs av en tävlingsjury som består av representanter för de studerande, arbetslivet och utbildningssektorn.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Jouni Järvinen, tfn 0295 331 693,
undervisningsrådet Sanna Penttinen, tfn 0295 331 168,

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen vill lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet. Vem som helst kan nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset fram till 30.11.2018. Priset delas ut på Educa-mässan i januari 2019.

 

FacebookTwitterYouTube