19.8.2016

Nya läroplaner togs i bruk

Webbnyhet 19.8.2016

Kuva: Hanna AnttilaNya läroplaner för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet togs i bruk i alla kommuner och skolor den 1 augusti 2016. De lokala läroplanerna har gjorts upp utifrån de grunder för läroplanerna som har utarbetats vid Utbildningsstyrelsen.

De nationella grunderna ger en gemensam grund för de lokala läroplanerna. Kommunernas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet på ett mera detaljerat plan och beaktar lokala behov och synpunkter.

De nationella grunderna finns i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder:

Kommunerna och skolorna har också publicerat sina egna lokala läroplaner i tjänsten. Lokala läroplaner som publiceras i eGrunder är offentliga och kan läsas av alla intresserade.

Vad är nytt i den grundläggande utbildningen?

Det är viktigt att vårdnadshavaren bekantar sig med läroplanen för den skola där barnet går i. Utbildningsstyrelsen har sammanställt informationsmaterial om de viktigaste förändringar som revideringen medfört till stöd vid läsningen av den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Nya läroplaner för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet togs i bruk i alla kommuner och skolor den 1 augusti 2016. De lokala läroplanerna har gjorts upp utifrån de grunder för läroplanerna som har utarbetats vid Utbildningsstyrelsen.

 

FacebookTwitterYouTube