22.6.2017

Nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen för vuxna från och med början av 2018

Utbildningsstyrelsens meddelande 14.6.2017

Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

Från och med ingången av nästa år består den grundläggande utbildningen för vuxna av tre skeden: läskunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet. Varje skede har en egen timfördelning. För varje studerande utarbetas en individuell studieplan, där de studier som den studerande behöver genomföra skrivs in. Tidigare förvärvat kunnande kan räknas till godo i synnerhet i läskunnighets- och inledningsskedet.

Det är fråga om en betydande reform: timfördelningen inom den grundläggande utbildningen för vuxna har inte ändrats sedan 1994. Nu införs för första gången en timfördelning också i inledningsskedet.

Från och med ingången av 2018 kommer alla som inte har genomfört den grundläggande utbildningen och som behöver undervisning i läskunnighetsskedet att hänvisas till den grundläggande utbildningen för vuxna. Den förberedande utbildningen är i fortsättningen avsedd endast för läropliktiga.

Beredningen av grunderna för läroplanen inleddes hösten 2016 i en arbetsgrupp där representanter för utbildningsförvaltningen och läroanstalter som ordnar grundläggande utbildning för vuxna ingick. Utkastet till läroplansgrunder sändes för utlåtande i februari 2017. De var också möjligt att lämna kommentarer på webben.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats i pdf- och Word-format på Utbildningsstyrelsens webbplats. De finns också i tjänsten eGrunder. Utbildningsstyrelsen ger utbildning och handledning för att ta i bruk tjänsten.

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:
Utbildningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155
Utbildningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524

Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

 

FacebookTwitterYouTube