21.4.2016

Nya modellblanketter för stöd för lärande och skolgång – LP 2016

Webbnyhet 19.4.2016

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning, plan för lärande och individuell plan (IP) inom den grundläggande utbildningen utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

Blanketterna innehåller alla de uppgifter som grunderna för läroplanen som norm förutsätter. Utöver de punkter som normerna förutsätter innehåller blanketterna några punkter med tilläggsuppgifter. Modellblanketterna har planerats så att de olika fälten förstoras när man skriver i dem.

Utbildningsanordnarna kan också använda blanketter som de själva utarbetat. Blanketterna ska innehålla alla de uppgifter som förutsätts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnaren kan använda Utbildningsstyrelsens modellblanketter som underlag för sina egna blanketter.

Anvisningar som gäller stöd för lärande och skolgång inom grundläggande utbildning och Blanketter för stöd LP 2016 publiceras på sidan Information om anordnande av stöd.

Information om anordnande av stöd

Tilläggsuppgifter på Utbildningsstyrelsen:
undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290
opetusneuvos Pirjo Koivula, puh. 029 533 1101

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning, plan för lärande och individuell plan (IP) inom den grundläggande utbildningen utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

 

FacebookTwitterYouTube