30.9.2016

Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

Webbnyhet 29.9.2016

Statsrådet har tillsatt juris kandidat, statssekreterare Olli-Pekka Heinonen till generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Tjänsten tillsätts för tiden 15.10.2016 – 14.10.2021.

Olli-Pekka Heinonen är född 1964 i Euraåminne och avlade juris kandidatexamen vid Helsinfors universitet 1990. Han blev minister första gången 1994 efter att ha varit undervisningsminister Riitta Uosukainens specialmedarbetare 1991–1994. Heinonen var undervisningsminister i Ahos regering 1994–1995 och i Lipponens första regering 1995-1999. I Lipponens andra regering var han trafikminister 1999–2000 och skötte också kommunikationsministerns uppgifter från september 2000 till år 2002.

År 2002 lämnade Heinonen dagspolitiken och blev chef vid Rundradion. Under 2002-2006 var han chef för Rundradions finskspråkiga televisionsverksamhet, 2007-2010 chef för programområdet Fakta och Kultur samt under 2011-2012 publiceringschef.

Olli-Pekka Heinonen har sedan 2012 varit statssekreterare, först vid statsrådets kansli och sedan från och med 2015 vid finansministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt vid utrikesministeriet.

Vid valet av generaldirektör betonades särskilt Olli-Pekka Heinonens förtjänster i förändringsstyrning. Han har drivit igenom flera framgångsrika och omfattande förändringsprojekt. Vid Rundradion svarade han för övergången från analog verksamhet till den digitala världen och vid statsrådets kansli har han också lett flera omfattande förändringsprocesser.

Sammanlagt 23 personer sökte tjänsten som generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Urvalsgruppens förslag till generaldirektör var enhälligt.

Det nya ämbetsverket inleder sin verksamhet den 1 januari 2017

Den nuvarande Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO slås samman från och med ingången av 2017 till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen, på finska Opetushallitus och på engelska Finnish Agency for Education.

Ämbetsverken har under hösten tillsammans förberett det nya ämbetsverkets organisation. Organisationen färdigställs under den nya generaldirektörens ledning så att det nya ämbetsverket är klart att inleda verksamheten den 1 januari 2017.

I förberedelserna för det nya ämbetsverket är kundnärhet en viktig aspekt. Vid det nya ämbetsverket tryggas utvecklingen av utbildningen och kontinuiteten i de nuvarande ämbetsverkens tjänster. Tjänster för olika kundgrupper utvecklas med båda ämbetsverkens krafter. Det nya ämbetsverket har en viktig uppgift i att stödja internationaliseringen så att den gagnar utvecklingen av det finländska kunnandet ännu bättre än tidigare.

Mer information:
Kanslichef Anita Lehikoinen (UKM), tfn 02953 30182

Statsrådet har tillsatt juris kandidat, statssekreterare Olli-Pekka Heinonen till generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Tjänsten tillsätts för tiden 15.10.2016 – 14.10.2021.

 

FacebookTwitterYouTube