28.8.2018

Problem i utbetalningen av statsunderstöden för att främja likvärdighet

Webbnyhet

Statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen beviljat har gått till fel konton. Problemen gäller utbetalningen av statens specialunderstöd för åtgärder som främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet utreder felet. Om ni märker att understödet gått till fel konto och banken inte tar kontakt med er under början av veckan, ber vi er kontakta banken.

Statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen beviljat har gått till fel konton. Problemen gäller utbetalningen av statens specialunderstöd för åtgärder som främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Beloppen har i regel gått till fel konton inom samma kommun eller stad. Problemen gäller också vissa av skolornas understödsföreningar.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet utreder felet. Palkeet har varit i kontakt med dem som beviljats understöd och bett dem bekräfta att betalningen har kommit till rätt konto. Uppgifter om de felaktiga utbetalningarna har förmedlats till bankerna och bankerna är i kontakt med dem som felaktigt fått pengar till sitt konto, så att summan kan återbetalas. Om ni märker att understödet gått till fel konto och banken inte tar kontakt med er under början av veckan, ber vi er kontakta banken. Då summan har återbetalats kan Palkeet betala ut summan till rätt konto.

Vi beklagar de felaktiga utbetalningarna och besväret som detta för med sig.

Mer information

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, , tfn 029 556 4880

Statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen beviljat har gått till fel konton. Problemen gäller utbetalningen av statens specialunderstöd för åtgärder som främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet utreder felet. Om ni märker att understödet gått till fel konto och banken inte tar kontakt med er under början av veckan, ber vi er kontakta banken.

 

FacebookTwitterYouTube