3.9.2018

Programmet Den digitala tidens kompetenser startar – 7 miljoner att söka till utbildningar

Webbnyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har startat programmet Den digitala tidens kompetenser, med målsättningen att stärka vuxnas digitala färdigheter och svaga grundläggande färdigheter. Genom att utöka lättillgänglig utbildning vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Folkhögskolor, medborgarinstitut och andra läroanstalter inom den fria bildningen kan söka finansiering för kurser och utbildning med låg tröskel, där man till exempel fokuserar på multilitteracitet och användning av digital teknologi. Understödsansökan på 7 miljoner euro öppnades vid Utbildningsstyrelsen på måndag.

Det utökade kursutbudet förverkligas genom läroanstalterna inom den fria bildningen i samarbete med utbildningsanordnarna, medborgarorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn. Uppmärksamhet riktas speciellt till vuxna med låg grundutbildning, invandrare, arbetslösa, personer som riskerar bli arbetslösa samt seniorer.

– Finlands målsättning ska vara att vår befolkning är världens kunnigaste. Vi måste satsa på bildning, delaktighet och kunnande för hela befolkningen, så att vi är på framkant i utvecklingen såväl socialt som ekonomiskt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Många vuxna är förvirrade i den digitala världen. Vi behöver en modern version av 90-talets adb-kurser: mer lättillgänglig utbildning i digitala färdigheter, kunskaper i kritisk läsning, informationssökning och andra allmänbildande kompetenser. PIAAC-undersökningen, det vill säga PISA-undersökningen för vuxna, visar att till och med 600 000 vuxna har brister i dessa grundläggande färdigheter. Vi startar ett nationellt program som stöder det livslånga lärandet, säger undervisningsministern.

– För att förhindra ojämlikhet och för att stärka de grundläggande färdigheterna är det viktigt att det erbjuds lättillgänglig utbildning för alla åldrar, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Understödet beviljas till huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler. Ansökningstiden går ut 8.10.2018.

Understödsansökan öppnas på måndag på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Statsunderstöd på Oph.fi

Mer information

• Undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen (UBS), tfn 029 533 1782
• Undervisningsrådet Katri Kuukka (UBS), tfn 029 533 1445
• Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä (UBS), tfn 029 533 1155
• Undervisningsrådet Annika Bussman (UKM), tfn 029 533 0407

Undervisnings- och kulturministeriet har startat programmet Den digitala tidens kompetenser, med målsättningen att stärka vuxnas digitala färdigheter och svaga grundläggande färdigheter. Genom att utöka lättillgänglig utbildning vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Folkhögskolor, medborgarinstitut och andra läroanstalter inom den fria bildningen kan söka finansiering för kurser och utbildning med låg tröskel, där man till exempel fokuserar på multilitteracitet och användning av digital teknologi. Understödsansökan på 7 miljoner euro öppnades vid Utbildningsstyrelsen på måndag.

 

FacebookTwitterYouTube