11.4.2016

Respons på utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik

Webbnyhet 8.4.2016

Anordnarna av småbarnspedagogik, de privata serviceproducenterna och utvalda intressentgrupper erbjuds möjlighet att kommentera det första utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik 11–22.4.2016.

På grund av den snäva tidtabellen finns utkastet i detta skede tillgängligt enbart på finska. Trots det hoppas vi på ett livligt deltagande i kommentarsrundan även på svenska.

Kommentarsrundan genomförs i form av en digital Webropol -enkät. Svarstiden börjar måndagen 11.4.2016 kl. 8.00 och slutar fredagen 22.4.2016 kl. 16.15. En länk till enkäten skickas till anordnarna, de privata serviceproducenterna och utvalda intressentgrupper digitalt 11.4.2016.

Utbildningsstyrelsen hoppas att så många som möjligt som arbetar med olika uppgifter inom småbarnspedagogiken deltar och ger respons. Det är också viktigt att barnen och vårdnadshavarna får ge respons.

Responsen kommer att beaktas när den slutliga bearbetningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik görs. I augusti 2016 ordnas en officiell remissbehandling och då kommer också den svenska versionen av grunderna för planen för småbarnspedagogik att finnas tillgänglig. Grunderna för planen för småbarnspedagogik färdigställs före utgången av oktober 2016. De godkända grunderna för planen för småbarnspedagogik publiceras också digitalt i eGrunder -tjänsten.

Utgående från de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas lokala planer för småbarnspedagogik. De lokala planerna ska vara färdiga och officiellt godkända av anordnarna av småbarnspedagogik före 1.8.2017.

Utarbetandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik och implementeringen av planerna på fältet är en viktig del av reformen. Därför är det viktigt att börja planera för det lokala arbetet i god tid. Utbildningsstyrelsen publicerar på webbplatsen Plan för småbarnspedagogik 2017 material som stöder arbetets framåtskridande på lokal nivå. I en tidtabell på sidan har man samlat olika teman och frågor som inspiration och stöd för det lokala arbetet och som grund för en gemensam diskussion.

Ytterligare information på Utbildningsstyrelsen:
Specialsakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231

Anordnarna av småbarnspedagogik, de privata serviceproducenterna och utvalda intressentgrupper erbjuds möjlighet att kommentera det första utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik 11–22.4.2016.

 

FacebookTwitterYouTube