22.6.2016

Riksdagen godkände lagen om den nya Utbildningsstyrelsen

Webbnyhet 22.6.2016

SUtbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä och CIMOs  direktör Samu Seitsaloammanslagningen av CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen framskrider: riksdagen godkände tisdagen den 21 juni en lag som gäller sammanslagningen. Det nya ämbetsverket ska heta Utbildningsstyrelsen och det inleder sin verksamhet i början av 2017.

Det nya ämbetsverket fortsätter CIMOs och den nuvarande Utbildningsstyrelsens uppgifter. Det fungerar som expertämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde i uppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik, livslångt lärande och internationalisering. Samgåendet erbjuder ett naturligt tillfälle att också utveckla funktionerna och tjänsterna i enlighet med en omfattande kundkrets behov.

– Såsom kulturutskottet poängterade i sitt utlåtande, ingår internationaliseringen som en betydande del i det nya ämbetsverkets verksamhet. CIMOs kunder får samma tjänster som förut, men i och med sammanslagningen kan vi koppla internationalismen allt fastare till utvecklingen av den nationella kompetensen. Synergifördelarna ger oss allt bättre möjligheter till nya initiativ när det gäller internationaliseringen av utbildningen och stödet för utbildningsexporten, konstaterar CIMOs direktör Samu Seitsalo.

De gamla ämbetsverkens styrkor som grund för den nya Utbildningsstyrelsen

Sammanslagningen har förberetts i samarbete mellan CIMO och Utbildningsstyrelsen. Utgångspunkten har varit att båda ämbetsverkens styrkor ska kunna utnyttjas av det nya ämbetsverket.

– Nya Utbildningsstyrelsen har en imponerande expertis till sitt förfogande inom både utbildningsutveckling och internationalism. Det nya ämbetsverket kan tjäna utvecklingen av utbildningen och kunnandet mer uttömmande än tidigare. Det här drar såväl de professionella inom undervisningssektorn som elever och studerande nytta av, understryker Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä.

Generaldirektören väljs på hösten

Det nya ämbetsverkets verksamhet leds av en generaldirektör, vars tjänst inrättas den 1 oktober 2016. Tjänsten kommer till att börja med till undervisnings- och kulturministeriet, varifrån den överförs till det nya ämbetsverket i början av nästa år.

Personalen vid CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen övergår i det nya ämbetsverkets tjänst. Utöver samarbetet mellan ämbetsverkens ledning deltar också personalen i förberedelserna för det nya ämbetsverket. De stödtjänster som är väsentliga för verksamheten har planerats i Utbildningsstyrelsens och CIMOs gemensamma expertgrupper sedan årets början. I temaverkstäder har man fördjupat sig i beröringspunkter och utvecklingsmöjligheter i det arbete som ska göras bland olika målgrupper. Verkstäderna fortsätter på hösten.

Sammanslagningen av CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen framskrider: riksdagen godkände tisdagen den 21 juni en lag som gäller sammanslagningen. Det nya ämbetsverket ska heta Utbildningsstyrelsen och det inleder sin verksamhet i början av 2017.

 

FacebookTwitterYouTube