10.10.2018

Skolan Jyrängön koulu i final i #BeActive-tävlingen

Webbnyhet

Jyrängön koulu i Heinola är kandidat för Europeiska kommissionens #BeActive education-pris. Totalt nominerades 69 kandidater, varav tre kom med i finalen. De övriga finalisterna är en irländsk och en tjeckisk skola.

I Jyrängön koulu har man sedan 2005 satsat på mer aktivitet under skol- och arbetsdagarna. Under 2010–2012 deltog Jyrängön koulu i pilotförsöket för programmet Skolan i rörelse, som en av 45 skolor. I dag når Skolan i rörelse över 90 procent av finska kommuner och elever. I Jyrängön koulu, som 2013 utsågs till Årets skola i rörelse har aktivitet och motion införts som en naturlig del av skoldagen med goda resultat.

– Enligt forskning har ökningen av motion under skoldagen främjat våra elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. De resultat som uppnåtts har gett oss ännu mer motivation i arbetet med att aktivera skoldagarna, vilket redan pågått i 13 år, berättar Kimmo Nykänen, rektor för Jyrängön koulu.

I Jyrängön koulu närmar man sig temat genom skolans verksamhetskultur. Nykänen upplever att innehållen i Skolan i rörelse är ett utmärkt verktyg för utveckling av verksamheten såväl i skolan som i kommunen.

– I läroplanen lyfts fram många sådana frågor som kan främjas i skolorna genom Skolan i rörelse-verksamheten. I och med Skolan i rörelse utgör gemenskap och delaktighet en solid, oskiljaktig del av Jyrängön koulu, bedömer Nykänen.

Förutom Jyrängön koulu är även alla andra skolor i Heinola med i Skolan i rörelse och verksamheten utvecklas tillsammans. Förutom de lokala skolorna får även nätverket Skolan i rörelse beröm.

– Ett stort tack för att vi blivit nominerade samt för den uppmärksamhet vi fått hör även till det nationella nätverket Skolan i rörelse och dess aktörer i skolorna, kommunerna och förvaltningen. Denna nominering är på många sätt en fortsättning på det utmärkta arbete som de finländska grundskolorna tillägnat sig, gläder sig Nykänen.

Den bästa europeiska praxisen lyfts fram

#BeActive-priset är en del av Europeiska idrottsveckan som firas 23–30.9.2018 och som är ett initiativ av Europeiska kommissionen för att öka motionen i Europa. Genom prisbelöning vill kommissionen synliggöra att Europeiska idrottsveckan sker lokalt samt lyfta fram den bästa praxisen på olika håll i Europa. I kommissionens kriterier betonas särskilt kreativitet, kostnadseffektivitet och genomslagskraft. Vinnaren prisbelönas 17.10.2018 i Sofia.

I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkten för Europeiska idrottsveckan och i Finland ligger veckans fokus på motion bland barn och unga. Europeiska idrottsveckan genomförs med stöd av Erasmus+-programmet. Erasmus+-programmet stöder även internationella samarbetsprojekt inom sport- och idrottssektorn.

Mer information

Jyrängön koulu i Heinola är kandidat för Europeiska kommissionens #BeActive education-pris. Totalt nominerades 69 kandidater, varav tre kom med i finalen. De övriga finalisterna är en irländsk och en tjeckisk skola.

 

FacebookTwitterYouTube