19.8.2016

Skolfred utlyses i Finlands skolor

Koulurauha 2016Mannerheims Barnskyddsförbundets, Utbildningsstyrelsens, Polisstyrelsens, Folkhälsans och Finlands Föräldraförbundets meddelande 19.8.2016

Den riksomfattande Skolfreden för det nya läsåret utlyses den 23 augusti i Seinäjoki. Skolfredsårets tema ”Alla är lika värdefulla” är avsett att inspirera skolorna att motarbeta mobbning och diskriminering. Också daghem och förskolor ordnar särskilda utlysningsevenemang för dagis- och förskolefred.

Vid huvudevenemanget tisdagen den 23 augusti kommer 5500 elever med lärare från Seinäjokiregionen att närvara. Sångaren Benjamin samt HP Parviainen och Jarppi Leppälä från Duudsonit kommer att medverka. Evenemanget sänds direkt på webben. Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands Föräldraförbund, Folkhälsan, polisen och Utbildningsstyrelsen.

Alla ska ha en kamrat, ingen ska bli mobbad

Utlysningen av Skolfreden har redan under 26 års tid påmint om att varje barn har rätt till en trygg och trivsam skola. ”Enligt min mening innebär skolfred att alla har en vän och att ingen blir mobbad. Att tvingas vara ensam till exempel under rasterna skulle kännas hemskt. Hur man trivs i skolan beror i hög grad på vilka kamrater man har”, tycker Saara Aila, femteklassist vid Kirja-Matin koulu i Seinäjoki.

Syftet med Skolfreden är att eleverna ska få ta en aktiv roll inom det mobbningsförebyggande arbetet inom skolorna. Läsårets tema ”Alla är lika värdefulla” understryker att ingen är sämre än någon annan. ”I skolan borde alla tänka på att var och en har olika starka sidor och att ingen kan anses vara sämre på grund av just sin unika uppsättning egenskaper”, förklarar Viljami Valli, även han femteklassist vid Kirja-Matin koulu. Kirja-Matin koulu i Seinäjoki är en av de skolor som i år har varit med om att utforma skolfredsprogrammet för det nya läsåret.

Polisen vill påminna om att skolmobbning kan vara ett brott som får påföljder. ”Psykiskt våld kan skada en annan persons hälsa precis som fysiskt våld. Det allmänna språkbruket kan ibland vara mycket färgstarkt, men man måste komma ihåg att det inte är tillåtet att säga vad som helst”, påminner polisinspektör Pekka Heikkinen från Polisstyrelsen. Han vill också poängtera hur viktigt det är med gott uppförande och att man följer gemensamma regler.

Dagisfred för daghem och förskolor

Som en del av Skolfreden har en särskild daghems- och förskolefred införts eftersom mobbningsförebyggande arbete är som effektivast om det inleds redan inom småbarnspedagogiken. ”Syftet med Dagisfreden är att påminna barn, föräldrar och anställda om att alla barn ska få känna sig värdefulla och viktiga för gruppen. Genom Dagisfreden uppmuntras de anställda och vårdnadshavarna att aktivt skapa en uppväxtmiljö som främjar barnets välbefinnande”, förklarar Annika Heikkilä, planerare på Folkhälsan.

Dagisfreden utlyses på olika håll i landet samma dag som Skolfreden. I Seinäjoki ordnar daghemmens förskoleklasser ett gemensamt dagisfredsevenemang vid vilket över 100 barn kommer att medverka. I Vasa kommer Folkhälsans daghem på motsvarande sätt att utlysa riksomfattande dagisfred på svenska.

Starkare gruppanda genom gemensamma aktiviteter

Skolfredsprogrammet innefattar förutom utlysningsevenemanget en skolfredsplan för läsåret. Syftet med planen är bland annat att inspirera skolan till att ordna lekar och tävlingar som stärker gemenskapen. Eleverna har nämligen uttryckt en önskan om att de vuxna skulle erbjuda eleverna tillräckligt många möjligheter att lära känna varandra och skapa en god gruppanda. För att alla säkert ska få vara med är det nödvändigt att lärarna håller i trådarna.

”Att alla ska få vara med i de gemensamma aktiviteterna är viktigt i dagens skola eftersom inlärningen, i enlighet med den nya läroplanen, i allt högre grad sker gemensamt och i form av grupparbete. Verksamhet som är avsedd att stärka gruppandan måste planeras på ett sätt som möjliggör allas deltagande på lika villkor för att ingen ska lämnas utanför”, förklarar Eeva-Liisa Markkanen, planerare på Mannerheims Barnskyddsförbund.

Skolfreden utlyses på Seinäjoki Areena 23.8.2016 kl. 9.30–10.30. Företrädare för media är varmt välkomna. Evenemanget visas i direktsändning på www.skolfreden.fi.

Till arbetsgruppen för Skolfreden läsåret 2016–2017 hör Hyllykallion koulu, Isokylän koulu, Kouran koulu, Kirja-Matin koulu, Marttilan koulu, Polisinrättningen i Österbotten, Röda Korset (Västra Finlands distrikt), Seinäjoen Lyseo, Seinäjoen seurakunta, Seinäjoki stad, Seinäjoki ungdomsservice och Tegengrenskolan i Vörå. Arbetsgruppens arbete har koordinerats av Mannerheims Barnskyddsförbund (Österbottens distrikt).

För mera information, kontakta gärna

  • Eeva-Liisa Markkanen, planerare för ungdomsarbetet, Mannerheims Barnskyddsförbund, tel. 050 367 2101
  • Satu Elo, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tel. 029 533 1544
  • Ari Järvenpää, polisinspektör, Polisstyrelsen, tel. 071 8781 766
  • Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tel. 050 566 8777
  • Anri Leveelahti, expert på föreningsverksamhet, Finlands Föräldraförbund, tel. 044 755 1372
  • Kontaktperson för det svenskspråkiga dagisfredsevenemanget: Annika Heikkilä, , tel. 044 788 3632 eller 040 5441313

Den riksomfattande Skolfreden för det nya läsåret utlyses den 23 augusti i Seinäjoki. Skolfredsårets tema ”Alla är lika värdefulla” är avsett att inspirera skolorna att motarbeta mobbning och diskriminering. Också daghem och förskolor ordnar särskilda utlysningsevenemang för dagis- och förskolefred.

 

FacebookTwitterYouTube