17.5.2016

Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2016–2017

Webbnyhet 16.5.2016

Läsåret 2016–2017 inleds i de flesta grundskolor och gymnasier den 10 eller 11 augusti. Alla skolor avslutar läsåret lördagen den 3 juni 2017.

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Enligt 7 § i förordningen om grundläggande utbildning ska läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22. Läsåret 2016–2017 har alltså 187 arbetsdagar och skolarbetet avslutas lördagen den 3 juni 2017.

De flesta skolor inleder höstterminen vecka 32, vanligen den 10 eller 11 augusti. Tidigast börjar man i Rovaniemi, den 9 augusti, och senast i Åbo, den 18 augusti. Yrkesläroanstalterna kan inleda sin termin tidigare än grundskolorna, vuxengymnasierna åter senare än andra skolor.

Skolornas höstlov infaller utan undantag i oktober under veckorna 42–43.

Höstterminen avslutas i de flesta fall fredagen den 23 december 2016. Vårterminen börjar antingen genast efter årsskiftet måndagen den 2 januari 2017 eller efter trettondagen den 9 januari 2017.

Sportlov hålls på traditionellt vis under en treveckorsperiod i februari–mars. I Södra Finland, till exempel i Helsingfors och Åbo, har skolorna sportlov vecka 8 (20–24.2.2017). I kommunerna i mellersta Finland, till exempel i Tammerfors, Vasa, Jyväskylä, S:t Michel och Kouvola, firar man sportlov vecka 9 (27.2–3.3). I skolorna i Östra och Norra Finland, till exempel i Kuopio, Joensuu, Kajana, UIeåborg och Rovaniemi, infaller sportlovet vecka 10 (6–12.3).

Gemensamma lovdagar är självständighetsdagen den 6 december, trettondagen den 6 januari, påsken 14–17 april och Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj. I vissa kommuner har skolorna också lov måndagen den 5 december och fredagen den 26 maj.

De flesta kommuner har publicerat information om arbetstider och lov i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna på sin webbplats.

Helsingfors

Åbo

Tammerfors

Björneborg

Vasa

Jyväskylä

S:t Michel

Kuopio

Joensuu

Kajana

Uleåborg

Rovaniemi

Läsåret 2016–2017 inleds i de flesta grundskolor och gymnasier den 10 eller 11 augusti. Alla skolor avslutar läsåret lördagen den 3 juni 2017.

 

FacebookTwitterYouTube