30.5.2018

Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2018─2019

Webbnyhet

I de flesta grundskolor och gymnasier börjar skolåret 20182019 under vecka 32, oftast den 9 augusti 2018. Skolåret avslutas lördagen den 1 juni 2019.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen under vecka 22. Läsåret 2018­­2019 har 188 arbetsdagar.

Höstterminen börjar under perioden 8.8–15.8. Skolorna i Tavastehus, Björneborg och Rovaniemi samt gymnasierna i Lahtis börjar tidigt, medan Åbo inleder läsåret först 15.8. Vid yrkesläroanstalter kan läsåret börja tidigare än i grundskolorna medan vuxengymnasier kan inleda läsåret senare.

Skolornas höstlov infaller i slutet av oktober under veckorna 42–43.

För de flesta skolelever avslutas höstterminen fredagen den 21 december 2018 och vårterminen börjar efter trettondagen, måndagen den 7 januari 2019.

Sportlovet hålls traditionellt under en period av tre veckor i februari–mars. Huvudstadsregionens skolor samt skolorna i Åbo och Björneborg har sportlov den första veckan, vecka 8 (18–22.2.2019). Under vecka 9 (25.2–1.3) har skolorna sportlov bl.a. i Tavastehus, Jyväskylä, Karleby och S:t Michel. Kommunerna i Norra- och Östra Finland, bl.a. Kuopio, Kajana och Rovaniemi har sportlov den sista veckan, vecka 10 (4­–8.3).

Gemensamma lovdagar är självständighetsdagen den 6 december, påsken 19–22 april, första maj och Kristi himmelfärdsdag den ​​30 maj.

De flesta kommuner har publicerat förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens, gymnasiernas, yrkesläroanstalternas och vuxengymnasiernas arbets- och lovtider på sina webbsidor.

Skolan börjar

Höstlov

Jullov

Sportlov

Skolan slutar

Helsingfors finskspråkiga

9.8

15─19.10

22.12─6.1

18─22.2

1.6

Helsingfors svenskspråkiga 14.8 18─19.10 22.12─6.1 18─22.2 1.6

Esbo

9.8

15─19.10

22.12─6.1

18─22.2

1.6

Vanda finskspråkiga

9.8

15─19.10

22.12─6.1

18─22.2

1.6

Vanda svenskspråkiga 14.8 18─19.10 22.12─6.1 18─22.2 1.6

Tavastehus

8.8

15─19.10

22.12─6.1

25.2─1.3

1.6

Joensuu

9.8

15─19.10

22.12─6.1

4─8.3

1.6

Jyväskylä

9.8

15─19.10

22.12─6.1

25.2─1.3

1.6

Kajana

9.8

15─19.10

22.12─6.1

4─8.3

1.6

Karleby

14.8

15─19.10

22.12─1.1

25.2─1.3

1.6

Kotka

13.8

22─26.10

22.12─2.1

25.2─1.3

1.6

Kuopio

13.8

15─19.10

22.12─1.1

4─8.3

1.6

Lahtis grundläggande utb.

13.8

22─26.10

23.12─6.1

25.2─1.3

1.6

Lahtis gymnasieutbildning 8.8 22─26.10 22.12─6.1 25.2─1.3 1.6

Willmanstrand

9.8

22─26.10

23.12─6.1

25.2─1.3

1.6

S:t Michel

13.8

22─26.10

22.12─1.1

25.2─1.3

1.6

Uleåborg

9.8

22─26.10

22.12─6.1

4─8.3

1.6

Björneborg

8.8

22─26.10

22.12─6.1

18─22.2

1.6

Rovaniemi

8.8

15─19.10

22.12─6.1

4─8.3

1.6

Seinäjoki

9.8

15─19.10

22.12─6.1

25.2─1.3

1.6

Tammerfors

9.8

15─19.10

22.12-6.1

25.2─1.3

1.6

Åbo

15.8

18─19.10

23.12─6.1

18─22.2

1.6

Vasa

13.8

15─19.10

22.12─6.1

25.2─1.3

1.6

Tabell: Skolornas arbets- och lovtider i landskapens huvudstäder i fasta Finland.

I de flesta grundskolor och gymnasier börjar skolåret 2018─2019 under vecka 32, oftast den 9 augusti 2018. Skolåret avslutas lördagen den 1 juni 2019.

 

FacebookTwitterYouTube