21.9.2018

Språkundervisningen kommer att inledas redan i årskurs ett – Utbildningsstyrelsen inleder arbetet med läroplansgrunderna för A1-språket

Webbnyhet

De förstaklassister som börjar i skolan nästa höst studerar det första främmande språket eller det andra inhemska språket från och med våren 2020. Beredningen av A1-språkets uppdrag och mål i läroplansgrunderna inleds vid Utbildningsstyrelsen.

I och med Statsrådets beslut om tidigareläggning av språkundervisningen Utbildningsstyrelsen bereder under 2018-2019 beskrivningar för grunderna för grundskolans läroplan om A1-språkets uppgifter, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2.

I och med beslutet ökar undervisningen i A1-språket med totalt 2 årsveckotimmar i årskurserna 1-2. Antalet lärokurser inom den grundläggandeutbildningen ökar jämfört med nuläget, och innebär därför inte att lärokurserna inom den övriga undervisningen skulle minska. För tillfället ska undervisningen i främmande språk inledas senast i årskurs tre, men flera kommuner har börjat erbjuda undervisning i främmande språk redan tidigare. Under denna regeringsperiod har man också stött tidigareläggandet genom spetsprojektfinansiering.

Läs mera

Statsrådet beslöt att öka timantalet i grundskolan – språkundervisningen kommer att inledas redan i årskurs ett (undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 20.9.2018)

På seminariet kring tidigareläggning av språkundervisningen diskuteras språkundervisningens framtid

Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans med fyra högskolor ett seminarium kring tidigareläggning av språkundervisningen fredagen den 21.9 i festsalen vid Helsingfors universitet.

– Det är nödvändigt att utveckla den pedagogiska kompetensen inom tidig språkundervisning, eftersom att alla elever i årskurs 1 i Finland börjar studera det första främmande språket eller det andra inhemska språket från och med januari 2020, säger undervisningsrådet Annamari Kajasto.

Det nu planerade seminariet kring tidigareläggningen av språkundervisning för samman kunskap, färdigheter, erfarenheter, lärare och lärarutbildare samt forskare i ett gemensamt arbete inom tidig språkinlärning. I vilken riktning utvecklas språkundervisningen under de kommande 20 åren? Hur svarar forskningen på den tidigarelagda språkundervisningens utmaningar? Vad borde forskningen rikta in sig på? Hurdant stöd erbjuder den finländska lärarutbildningen till tidigarelagd språkundervisning?

Seminariet ordnas i samarbete med Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+, Jyväskylä universitets språkcampus, Jyväskylä universitets universitetscenter Chydenius i Karleby och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, som alla erhållit projektunderstöd från Utbildningsstyrelsen. Seminariet är en del av spetsprojektet kring tidigareläggning av språkundervisningen. Med seminariet avslutas samtidigt projektets första skede kopplat till lärarnas fortbildning. Under året har över 300 lärare deltagit i fortbildningarna.

Tidigareläggning av språkundervisningen är ett av regeringen Juha Sipiläs spetsprojekt inom försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskolan och i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt har över 8 miljoner euro beviljats till 131 projekt över hela Finland år 2017-2018.

Ytterligare information

Utvecklingschef Riitta Aho
HY+
Tel. 050 448 7170


Undervisningsrådet Annamari Kajasto
Utbildningsstyrelsen
Tel. 029 533 1596


Projektassistent Karoliina Inha
Utbildningsstyrelsen
Tel. 029 533 1566

De förstaklassister som börjar i skolan nästa höst studerar det första främmande språket eller det andra inhemska språket från och med våren 2020. Beredningen av A1-språkets uppdrag och mål i läroplansgrunderna inleds vid Utbildningsstyrelsen.

 

FacebookTwitterYouTube