21.12.2018

Språkundervisningen stärks genom fortbildning för klasslärare och språklärare – statsunderstödsansökan har öppnats

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen har utlyst ett understöd för att ordna fortbildning om undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. Ansökan är öppen 21.12.2018–15.2.2019. Statsunderstöd kan sökas av anordnare av grundläggande utbildning och av instanser som erbjuder fortbildning. Utbildningsstyrelsen beviljar sammanlagt 2 miljoner euro i understöd åren 2019–2020.

Målet med fortbildningen som ordnas med statsunderstöd är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos klass- och språklärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt att stärka en språkmedveten verksamhetskultur i skolan. Målet är även att stödja undervisningen av A1-språk enligt läroplansgrunderna i årskurserna 1 och 2. Målet är att fortbildningen ska omfatta samtliga klasslärare och språklärare.

Statsunderstöd beviljas i två ansökningsgrupper. I ansökningsgrupp A kan understöd sökas av anordnare av grundläggande utbildning som inte har erhållit statsunderstöd 2017–2018 för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande utbildningen. I ansökningsgrupp B kan statsunderstöd sökas av instanser som erbjuder fortbildning.

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett informationstillfälle om statsunderstödsansökan fredagen den 1.2.2019 kl. 12–14 vid Utbildningsstyrelsen. Tillfället kommer att streamas. Mera information om tillfället uppdateras på webbsidorna för spetsprojektet för försök med språk: https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/spetsprojektet_for_sprakundervisning

Våren 2019 öppnar Utbildningsstyrelsen en statsunderstödsansökan för utveckling av tutorlärarverksamhet i språkundervisningen. Ansökan riktas även till anordnare av grundläggande utbildning som har beviljats statsunderstöd 2017–2018 för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande utbildningen.

Bakgrunden till den ansökan för fortbildning som nu utlyses är förändringarna i timfördelningen. Alla förstaklassister som börjar skolan nästa år inleder senast på våren 2020 studierna i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket, med en halv årsveckotimme. Statsrådet beslutade i september 2018 att revidera förordningarna om grundläggande utbildning och timfördelning så att antalet undervisningstimmar i årskurs 1 och 2 ökar med sammanlagt två årsveckotimmar.

Ändringen i timfördelningen för A1-språket förutsätter ändringar i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Utbildningsstyrelsen bereder kompletterande beskrivningar i läroplansgrunderna för A1-språkets uppgift, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2. Grunderna färdigställs senast i maj 2019.

– Det är fint att vi kan öppna ansökan så här före jul så att planeringen av fortbildning kan inledas genast efter årsskiftet. Inom spetsprojektet för språk och i fortbildningar har man utvecklat goda verksamhetsmodeller, som man kan utnyttja i planeringen av fortbildningar. Sedan 1994 har man kunnat arrangera undervisning i A1-språk för elever i första och andra klassen i skolorna. Den mångsidiga erfarenhet och det kunnande man har i de här skolorna stödjer utvecklingen av språkpedagogik i undervisningen av A1-språket för årskurserna 1 och 2, säger undervisningsrådet Annamari Kajasto.

Undervisningsrådet Yvonne Nummela,
Opetusneuvos Annamari Kajasto,
Opetusneuvos Terhi Seinä,

Utbildningsstyrelsen har utlyst ett understöd för att ordna fortbildning om undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. Ansökan är öppen 21.12.2018–15.2.2019. Statsunderstöd kan sökas av anordnare av grundläggande utbildning och av instanser som erbjuder fortbildning.

 

FacebookTwitterYouTube