21.1.2019

Statsförvaltningens kopieringslicens vidgas till att omfatta kopiering av digitala material

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har kommit överens om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2019. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen. Genom avtalet får statsförvaltningens organisationer nu kopiera och dela kopierat material även digitalt.

Kopieringslicensen möjliggör kopiering av mångahanda tryckta publikationer, såsom tidningsartiklar, yrkes- och vetenskapliga artiklar samt utdrag ur fack- och skönlitterära verk, bruksanvisningar och forskningsrapporter, för internt bruk i statsförvaltningen. Kopiostos licens omfattar både inhemskt och utländskt material.

Statsförvaltningens kopieringslicens har utvidgats till att också omfatta kopiering av webbpublikationer och skanning av andra tryckta publikationer än artiklar ur tidningar och tidskrifter. Med kopieringslicensen får man nu också kopiera noter och sångtexter för statsförvaltningens interna bruk.

Kopior och utskrifter får användas av statsförvaltningens interna administration, till exempel för intern kommunikation, planering och arkivering, samt i utbildningsverksamhet som anordnas för organisationens egen personal. Man får dela de kopierade och skannade materialen, såsom tidningsartiklar, pressöversikter med artiklar samt utdrag ur böcker och andra publikationer till personalen via e-post eller inom den egna organisationens slutna intranät. Användning av kopiorna i kommunikation utåt, i marknadsföring eller i extern publiceringsverksamhet kräver separat licens.

Mer information om licensen och den tillåtna omfattningen i kopieringen finns på Kopiostos webbplats.

Mer information

Licensieringschef Kirsi Salmela, Kopiosto rf, tfn 09 4315 2349,
Direktör Juha Jukkara, Kopiosto rf, tfn 09 4315 2346,
Jurist Sanna Haanpää, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1663,
Direktör Matti Lahtinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 331 241,

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har kommit överens om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2019. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen. Genom avtalet får statsförvaltningens organisationer nu kopiera och dela kopierat material även digitalt.

 

FacebookTwitterYouTube