3.5.2016

Tack för kommentarerna!

Webbnyhet 3.5.2016

Utbildningsstyrelsen tackar alla som har gett respons på utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen fick totalt 237 svar på Webropol -förfrågan, av vilka 220 finskspråkiga och 17 svenskspråkiga. Kommentarerna är viktiga för det fortsatta beredningsarbetet.

I augusti 2016 ordnas en officiell remissbehandling och då kommer också den svenska versionen av grunderna för planen för småbarnspedagogik att finnas tillgänglig. Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik kommer dessutom i augusti att ordna ett svenskspråkigt hörande för samtliga tvåspråkiga kommuner. I oktober 2016 beslutar Utbildningsstyrelsen om grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen tackar alla som har gett respons på utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik.

 

FacebookTwitterYouTube