3.9.2018

Utbildningsexporten till Taiwan får ett uppsving

Webbnyhet

Programledare Lauri Tuomi och Joey Wong, grundare av Startlight Foundation.
Programledare Lauri Tuomi och Joey Wong, grundare av Startlight Foundation.
Utbildningsstyrelsen har ingått ett samarbetsavtal med den taiwanesiska stiftelsen Startlight Foundation.

Stiftelsen som stöder förnyandet av utbildningssektorn i Taiwan driver daghem och lågstadieskolor som hör till det internationella IB-systemet. Målet för samarbetet är att utveckla lärare och ledningen mot finländskt lärarskap och skolledning. Daghemmen och skolorna fungerar som skyltfönster för det finländska lärandet samt finländska läromedel och inlärningsteknologier och inspirerar även andra taiwanesiska skolor till att utvecklas.

Stiftelsen har redan tagit de första lärar- och rektorgrupperna till Finland för att utbilda sig samt föräldrar och barn för att bekanta sig med den finländska skolan och lära sig tillsammans med finländska barn. Resultaten har inspirerat till ett bredare samarbete. Representanten för Startlight Foundation träffade finska utbildningsteknologiföretag i Finland i maj och de första försöken på daghem och i skolor håller på att starta.

– Taiwan är ett växande ekonomiområde och en viktig aktör inom internationell handel. Finlands rykte som ett mönsterland för utbildning öppnar upp möjligheter för utbildningsexport. I Taiwan befarar man att kompetenta ungdomar lämnar landet, därför finns det intresse för välfungerande skolsystem, lärarnas kompetens och utbildningsinnovationer som utnyttjar teknologi, berättar Lauri Tuomi, programledare vid tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland.

Tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland stöder finländska utbildningsexportörer i att få fart på exporten. Utbildningsstyrelsen koordinerar programmet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Lauri Tuomi deltog i augusti som ledare för den officiella utbildningsdelegationen på Team Finlands exportfrämjande resa som genomfördes under ledning av Petri Peltonen. Teman för resan var energi, ICT och utbildning. På resan deltog högskolor och privata utbildningsexportföretag med sikte på den taiwanesiska marknaden.

Mer information

Programledare Lauri Tuomi, Education Finland, , tfn 0295 331 667

"Det välfungerande finländska utbildningssystemet, lärarnas kompetens och utbildningsinnovationer som utnyttjar teknologi är intressanta i Taiwan”, berättar programledare Lauri Tuomi vid tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland.

 

FacebookTwitterYouTube