25.9.2018

Utbildningsstyrelsen med på EuroSkills-evenemanget i Budapest

Webbnyhet

EM i yrkesskicklighet EuroSkills ordnas i Budapest i Ungern 26–28.9.2018. I tävlingen deltar över 500 unga från 28 europeiska länder. Av sammanlagt 40 olika grenar tävlar det finländska laget i 22. Finlands lag består av 25 tävlande och 22 experter som deltar som handledare i olika grenar.

Skills Finland, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet och Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu HAMK har en gemensam mässavdelning på tävlingens evenemangsområde. Där ordnas bland annat Meet the Finns-evenemanget för alla som är intresserade av Finland och finländsk yrkesutbildning. Finlands gemensamma budskap är ’den nya yrkesutbildningen’.

– Att delta i EuroSkills-verksamheten gör det möjligt att benchmarka det finländska kunnandet, lära sig av andra och vidareutveckla yrkesutbildningen. Deltagandet är också ett sätt att stärka utbildningsexporten och Finlands varumärke. Självklart hejar vi på Finlands lag för fullt, säger undervisningsrådet Hanna Autere vid Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

EM i yrkesskicklighet EuroSkills ordnas i Budapest i Ungern 26–28.9.2018. I tävlingen deltar över 500 unga från 28 europeiska länder. Av sammanlagt 40 olika grenar tävlar det finländska laget i 22. Finlands lag består av 25 tävlande och 22 experter som deltar som handledare i olika grenar.


 

FacebookTwitterYouTube