21.6.2018

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för läroanstalter

Webbnyhet 21.6.2018

Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto om läroanstalters rätt att under 2018 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt.

Avtalet gäller grundskolor, gymnasier och utbildning som leder till grundexamen i yrkesläroanstalter samt musikläroverk som beviljas statsbidrag. Högskolorna skaffar kopieringslicenser direkt av Kopiosto.

Med läroanstaltslicenserna får man fotokopiera och skanna tryckta publikationer, skriva ut digitalt material samt kopiera bilder och textmaterial som är fritt tillgängliga på webbplatser som tilläggsmaterial och som en del av det egna undervisningsmaterialet. Man får spara digitalt material så att det är tillgängligt för undervisningsgruppen i ett slutet nät, såsom en kursplattform eller en annan sluten lärmiljö. Med kopieringstillstånd får man som en del av undervisningen även redigera digitalt material, till exempel översätta texten till ett annat språk eller redigera bilder.

Utbildningsstyrelsen har också avtalat om användningen av audiovisuellt material med Kopiosto och film- och av-producenternas organisation Audiovisual Producers Finland APFI. Läroanstalterna får i undervisningen visa inhemska program via Yle Arenan och Elävä arkisto (Levande arkiv) samt spela in tv-program för undervisnings- och forskningssyfte på Yle TV1-, Yle TV2-, MTV3- samt Yle Teema & Fem-kanalerna, med undantag för filmer, reklam och utländska serier i följetongsform. Musikläroverkens licenser omfattar inte visning eller inspelning av tv-program.

Mer information

Jurist Sanna Haanpää, tfn 029 533 1663,
Direktör Matti Lahtinen, tfn 0295 331 241,

Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto om läroanstalters rätt att under 2018 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt.

 

FacebookTwitterYouTube