21.11.2018

Utbildningsstyrelsens direktion: Finland behöver höja ambitionsnivån för att bli modelland för global kompetens

Webbnyhet 21.11.2018

Utbildningsstyrelsens direktion efterlyser i sitt ställningstagande att Finland tar en mer aktiv roll för att lösa den globala krisen kring lärande. I praktiken betyder det till exempel större satsningar på internationellt utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn.

Finland betraktas internationellt som ett modelland för lärande och utbildning, och internationellt finns det efterfrågan för finländsk utbildningskompetens. Enligt Utbildningsstyrelsens direktion utnyttjas inte detta kunnande och vi har inte heller en tillräckligt aktiv roll i att lösa den globala krisen kring lärande.

I direktionens ställningstagande konstateras att Finland riktar betydligt mindre resurser till utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn än till exempel de andra nordiska länderna. I fortsättningen borde det ändå prioriteras och utbildningsexporten behöver mer effektiva stödåtgärder.

I ställningstagandet konstateras också att vi inte i tillräcklig grad utnyttjar det kunnande som de utlänningar som avlagt en högskoleexamen i Finland har. Vi måste se till att Finland upplevs som ett samhälle där man vill bo och arbeta också efter avlagd examen. Här behövs nära samarbete mellan ministerierna och ämbetsverken under ministerierna samt med näringslivets aktörer.

Ställningstagande av Utbildningsstyrelsens direktion 21.11.2018: Finland kan bli modelland för global kompetens

Finland har mycket att ge när det gäller att lösa utmaningar som gäller hela världen, men för att bli ett modelland för lärande globalt krävs en klart högre ambitionsnivå. I många av utbildningssektorns internationella forum lyser Finland med sin frånvaro och våra satsningar på utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn är mindre än tillexempel de andra nordiska ländernas.

Utbildningsstyrelsens direktion ser det som viktigt att Finland i fortsättningen deltar med en större roll i att lösa den globala krisen kring lärande. Det förutsätter betydligt större satsningar på internationellt utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn och mer effektiva stödåtgärder för utbildningsexporten. Utvecklingssamarbetet och utbildningsexporten kompletterar varandra genom att utnyttja modeller för livslångt lärande och innovationer för lärande inom områden i utveckling.

Internationellt samarbete och global kompetens är en livsviktig förutsättning för att det finländska samhället och näringslivet ska utvecklas. Det är viktigt att vi utnyttjar det kunnande som de utlänningar som avlagt en högskoleexamen i Finland har. Vi måste se till att Finland blir ett allt mer attraktivt land att utföra sina högskolestudier i och att Finland upplevs som ett samhälle där man vill bo och arbeta också efter avlagd examen. Smidiga processer i fråga om tillstånd stöder det här målet. Detta förutsätter nära samarbete mellan ministerierna och ämbetsverken under ministerierna samt med näringslivets aktörer. Internationellt kompetenta personer gör det lättare att hitta kunnig arbetskraft, vilket samtidigt skapar tillväxtförutsättningar för det finländska näringslivet.

Också Europeiska unionens program Erasmus+ har en viktig roll i att stöda tillväxten av den kompetenspotential som finns i det finländska samhället. Programmets budget förväntas fördubblas under EU:s kommande budgetperiod 2021–2027. Finland måste säkerställa att de möjligheter som programmet erbjuder är tillgängliga och att allt fler unga, studerande och lärare har möjligheten att utöka sin globala kompetens som är viktig för vårt samhälle.

Utbildningsstyrelsens direktion

 • riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, Finlands socialdemokratiska parti
 • ordförande Alvar Euro, Finlands gymnasistförbund
 • verkställande direktör Teemu Hassinen, EK
 • chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik Mikko Heinikoski, FFC
 • generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
 • professor Kristiina Kumpulainen, Helsingfors universitet
 • chefsekonom Mika Kuismanen, Företagarna i Finland
 • utbildningsdirektör Heljä Misukka, OAJ
 • utbildningspolitisk sakkunnig Riina Nousiainen, STTK
 • riksdagsledamot Mikaela Nylander, Svenska folkpartiet
 • sakkunnig i internationella ärenden och EU-intressebevakning Maria Nyroos, SYL
 • partisekreterare Jouni Ovaska, Centern i Finland
 • ordförande Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
 • direktör Terhi Päivärinta, Finlands kommunförbund
 • biträdande rektor Kari Salminen, Sannfinländarna
 • riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Samlingspartiet
 • assistent Tuula Tammi-Sirén, Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens direktion efterlyser i sitt ställningstagande att Finland tar en mer aktiv roll för att lösa den globala krisen kring lärande. I praktiken betyder det till exempel större satsningar på internationellt utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn.

 

FacebookTwitterYouTube