25.10.2018

Utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik färdigställs – du kan ge din åsikt på nätet fr.o.m. 1.11

Webbnyhet

Utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik Utbildningsstyrelsen reviderar de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik för att motsvara lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Vi samlar in kommentarer om utkastet till grunderna på nätet mellan 1.11 och 14.11.2018, och då är utkastet också ute på remiss.

Vi önskar få kommentarer av både föräldrar och sakkunniga och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken på adressen:
https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/smabarnspedagogik/grunderna/revidering_av_grunderna_2018

För att det ska vara lättare att kommentera utkastet är de förnyade delarna markerade med olika färger. Av utkastet framgår också vilka delar som ska strykas. Vi önskar få kommentarer särskilt om de förändringar som har gjorts.

Vid sidan av revideringen av grunderna utarbetas också material som stöd för utvecklingen av olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken och för förebyggande av mobbning, som betonas i den nya lagen.

– Vi behöver tydligare definitioner av vad som avses då vi talar om mobbning i arbetet med små barn och även praktiskt material om ämnet, förklarar specialsakkunnig Kirsi Tarkka.

Mera fortbildning och stöd behövs för det lokala arbetet

Utbildningsstyrelsen kallade på hösten samman anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter och olika intressegrupper för att diskutera behoven av att utveckla grunderna för planen för småbarnspedagogik och hur man kan stödja implementeringen av de lokala planerna.

– Av diskussionerna framgick att grunderna för planen för småbarnspedagogik upplevs som en möjlighet att utveckla verksamhetskulturen. Samtidigt behövs ändå mångsidig fortbildning och ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det pedagogiska ledarskapet anses vara en förutsättning för att planen för småbarnspedagogik ska kunna verkställas och för det behöver man få stöd, sammanfattar Tarkka.

Resultatet av diskussionerna utnyttjas i revideringen av grunderna, utarbetandet av stödmaterial och för annan verksamhet som stödjer implementeringen av grunderna.

Ett sammandrag av diskussionerna.

Tidtabellen för revideringen av grunderna

  • grunderna för planen för småbarnspedagogik färdigställs före 31.12.2018
  • de lokala planerna för småbarnspedagogik utarbetas fr.o.m. 1.1.2019
  • de lokala reviderade planerna för småbarnspedagogik tas i bruk inom augusti 2019

Ytterligare information:

Kirsi Tarkka, tfn. 029 533 1527,
Charlotta Rehn, tfn. 029 533 1231,

Utbildningsstyrelsen reviderar de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik för att motsvara lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Vi samlar in kommentarer om utkastet till grunderna på nätet mellan 1.11 och 14.11.2018, och då är utkastet ute på remiss.

 

FacebookTwitterYouTube