30.8.2016

Utvecklingsnätverket för gymnasier startade

Webbnyhet 30.8.2016

Seminariet för utvecklingsnätverket för gymnasierVid det inledande seminariet för utvecklingsnätverket för gymnasier den 29 augusti i Helsingfors samlades utvecklare av gymnasieutbildningen för att diskutera nätverkets mål, dela kunskap och sprida goda verksamhetsmodeller.

I juni valde Utbildningsstyrelsen 84 gymnasier bland de ca 160 som hade sökt till utvecklingsnätverket. Nätverkets främsta syfte är att utveckla och förnya pedagogiken, studiemiljöerna och verksamhetskulturen i gymnasierna.

Nätverket är en del undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Det nya gymnasiet – våga prova. Parallellt med programmet genomförs ett timfördelningsförsök som syftar till att samla in erfarenheter av hur en friare timfördelning påverkar de studerandes val och lärande.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen öppnade seminariet och konstaterade att nätverket utvecklar gymnasieutbildningen genom nyskapande och sprida god praxis. Föremål för utveckling är bl.a. digitala lärmiljöer, studier i ovanliga språk och internationella samarbetsprojekt. Genom möjligheten att få en inblick i högskoleutbildning kan de studerande redan i gymnasiet genomföra yrkeshögskole- och universitetskurser.

Utvecklingsnätverket förväntas skapa en inspirerande, inkluderande och motiverande anda i gymnasierna. Under diskussionerna vid det inledande seminariet kom det tydligt fram att utvecklingen av gymnasieutbildningen kräver samarbete. Lektionerna har förändrats under årtiondenas lopp, men dagens gymnasium utvecklar inte de studerandes arbetslivskompetens tillräckligt och har inte förmåga att utnyttja den studerandes fulla potential. Syftet med försöken är att skapa förfaranden som också inkluderar de studerande som inte inspireras till aktivitet inom gymnasiets nuvarande verksamhetsformer.

Vid de regionala nätverkens första möte bekantade sig gymnasierna med de andra gymnasiernas projekt och planerade hur verksamheten ska komma i gång. Vid många gymnasier utförs kontinuerligt utvecklingsarbete inom olika nätverk och nya idéer prövas i praktiken. Utvecklingsnätverket för gymnasier erbjuder en möjlighet att sprida nya verksamhetsmodeller.

De utbildningsanordnare och gymnasier som har valts till nätverket ska utveckla sin verksamhet i enlighet med grunderna för läroplanen och utifrån lokala utgångspunkter och behov. Nätverkets verksamhet och fortsättning bedöms 2018. Nätverket, olika evenemang och en digital plattform främjar kunskapsdelningen inom nätverket och till andra aktörer.

Också de anordnare av gymnasieutbildning och de gymnasier som inte valdes till det nationella utvecklingsnätverket kan delta i de regionala evenemangen och utvecklandet av gymnasieutbildningen.

Gymnasier som valts till nätverket
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens öppningsanförande vid seminariet

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:
Direktör Jorma Kauppinen, tfn 029 533 1091
Undervisningsrådet Tiina Tähkä, tfn 029 533 1331

Vid det inledande seminariet för utvecklingsnätverket för gymnasier den 29 augusti i Helsingfors samlades utvecklare av gymnasieutbildningen för att diskutera nätverkets mål, dela kunskap och sprida goda verksamhetsmodeller.

 

FacebookTwitterYouTube