18.9.2018

Världens största föräldrakväll än en gång – Anmäl din skola att delta i den riksomfattande diskussionen för föräldrar

Webbnyhet

Världens största föraldrakvällFöräldrarnas roll i barnens skolgång är viktig. Hur kunde skolan erbjuda föräldrarna möjligheten att vara aktiva i sina barns skolvardag? Hur kan föräldrarna på bästa sätt stödja sina barn i skolgången? Delta i den riksomfattande diskussionen som möjliggör dialogen mellan föräldrar i Finland!

Målet för Världens största föräldrakväll är att engagera och inspirera alla föräldrar i Finland att delta i utvecklingen i skolvärlden. Tyngdpunkten för i år är föräldrarna och deras möjligheter att delta och bli hörda i det egna barnets skolvardag.

Världens största föräldrakväll ordnas måndagen den 12 november 2018. kl. 18-19.30.

Evenemanget inleds vid samma klockslag i alla skolor som deltar. Det är lätt att ordna föräldrakvällen: i skolan behöver man bara bjuda in föräldrarna till kvällen, ordna med ett gemensamt utrymme och med nätförbindelse. Ett färdigt material produceras för skolorna att använda under kvällen. Materialet innehåller idéer, videomaterial, instruktioner och tips. Materialet kommer att finnas på http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/se/ före november.

Anmälan om deltagande kan göras här

Evenemanget ordnas som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Finlands Föräldraförbund och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Föräldrarnas roll i barnens skolgång är viktig. Hur kunde skolan erbjuda föräldrarna möjligheten att vara aktiva i sina barns skolvardag? Hur kan föräldrarna på bästa sätt stödja sina barn i skolgången? Delta i den riksomfattande diskussionen som möjliggör dialogen mellan föräldrar i Finland måndagen den 12 november 2018. kl. 18-19.30.

 

FacebookTwitterYouTube